Odlično leto 2018 za BKS Bank

04.04.2019

Na današnji tiskovni konferenci se je BKS Bank ozrla nazaj na odlično leto 2018. Letni dobiček se je povečal za 13,8 % na 77,4 milijona EUR, bilančna vsota pa za 11,3 % na 8,43 milijarde EUR. Tudi leto 2019 se je začelo z velikim uspehom: s prenosom 25.000 portfeljev z družbe ALTA Invest, investicijske storitve d. d., je BKS Bank postala največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji.

Damjan Hempt, Boštjan Dežman, Herta Stockbauer, Alexander Novak, in Dimitrij Pregelj

Od leve proti desni: Damjan Hempt, Boštjan Dežman, Herta Stockbauer, Alexander Novak, in Dimitrij Pregelj

Za leto 2019 so si zadali obsežne investicije v mrežo poslovalnic, digitalizacijo in področje nepremičnin. »V prihodnjih letih nas čaka izvajanje rekordnega investicijskega programa v vrednosti 35,0 milijona EUR,« se veseli predsednica uprave BKS Bank Herta Stockbauer. »S tem bomo tudi v tekočem poslovnem letu lahko marsikaj premaknili.«

»Leta 2018 nam je uspelo prav vse, kar smo načrtovali,« je zadovoljna predsednica uprave Herta Stockbauer. »Z ekonomskega stališča smo zabeležili vrhunski rezultat, poleg tega pa smo dosegli tudi številne strateške mejnike.«

Odobrili nove kredite v vrednosti 1,8 milijarde EUR

Cilj BKS Bank že vse od ustanovitve leta 1922 je podpreti gospodarstvo in prebivalstvo držav, v katerih posluje. Tako je bilo v letu poročanja 96 % obsega financiranja podjetij in prebivalstva odobrenega v državah, kjer je BKS Bank zastopana z bančnimi podružnicami. Na presečni datum 31. 12. 2018 je BKS Bank zabeležila rekordni obseg kreditov pred rezervacijami za tveganja v vrednosti 6,03 milijarde EUR (+ 9,4 %). »Posledica dobrega gospodarskega stanja je bilo izredno veliko povpraševanje po kreditih. V Avstriji in na tujih trgih smo odobrili za spoštljivih 1,8 milijarde EUR novih poslov,« poroča Stockbauerjeva.

Vloge strank, ki niso banke, na rekordni ravni

Enako uspešno se je razvijalo depozitno poslovanje. »Stanje vlog strank, ki niso banke, je doseglo 6,22 milijarde EUR, kar je nov rekord. V primerjavi z decembrom 2017 so se vloge strank, ki niso banke, povečale za 9,7 %. V letu 2018 se je nadaljeval trend rasti vezanih vlog in vlog na vpogled, medtem ko se je obseg hranilnih vlog nekoliko zmanjšal,« je povedala Stockbauerjeva.

Bilančna vsota presegla prag osmih milijard

Dober poslovni razvoj je vodil k pomembni rasti bilančne vsote. »V letu poročanja smo prvič presegli prag osmih milijard,« je zadovoljna predsednica uprave. Na dan 31. 12. 2018 je BKS Bank zabeležila bilančno vsoto v vrednosti 8,43 milijarde EUR.

13,8-odstotna rast letnega dobička

Poslovno leto 2018 je BKS Bank tako zaključila z lepim dobičkom. Ta se je povečal za dvomestno številko, in sicer za 13,8 % na 77,4 milijona EUR. Odličen rezultat je v enaki meri posledica rasti čistih obresti kot tudi čistih opravnin. Kljub še vedno nizkim obrestnim meram, ki so za banke obremenjujoče, so se čiste obresti povečale za 7,5 % in znašajo 129,7 milijona EUR. Čiste opravnine so narasle za 11,2 % na 55,5 milijona EUR.

Boljši rezultati na vseh trgih

K pozitivnemu razvoju letnega dobička so močno prispevali mednarodni trgi BKS Bank. »V Sloveniji smo na področju bančnega in lizinškega poslovanja dosegli letni dobiček pred davki v vrednosti 6,4 milijona EUR (+ 60,0 %), na Hrvaškem pa izjemen rezultat v vrednosti 4,3 milijona EUR (+ 47,7 %). Na našem najmlajšem, slovaškem trgu, smo prvič dosegli uravnotežen rezultat,« je povedal Alexander Novak, član uprave BKS Bank. Od skupno 63 poslovnih enot BKS Bank jih je 14 v Sloveniji, na Hrvaškem in na Slovaškem. Od 1.119 zaposlenih jih je 258 zaposlenih na tujih trgih.

Slovenija je najpomembnejši mednarodni trg

Za BKS Bank je najpomembnejši mednarodni trg Slovenija, kjer so v letu 2018 svoj tržni položaj še okrepili. Na dan 31. 12. 2018 je BKS Bank v Sloveniji zaposlovala 137 sodelavcev na področju bančnega in lizinškega poslovanja ter svoje storitve nudila v osmih poslovnih enotah.

BKS Bank ima na slovenskem bančnem trgu odličen sloves, kar se med drugim odraža tudi v velikem obsegu vlog strank, ki niso banke. V preteklem poslovnem letu je bančna podružnica v Sloveniji zabeležila rast vlog strank, ki niso banke, v obsegu 17,7 % na 937,6 milijona EUR.

Obseg kreditov v poslovanju BKS Bank v Sloveniji se je povečal za 2,4 % na 610,3 milijona EUR. »Našega strokovnega znanja na področju financiranja pa ne cenijo le podjetja in prebivalstvo. Tudi pri financiranju občin smo si pridobili ugled zanesljive finančne partnerice. Obseg kreditov slovenskim občinam je znašal okrog 90 milijonov EUR, kar je približno 15,0 % skupnega obsega financiranja naših slovenskih poslovalnic,« pove Alexander Novak.

Največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji

»Naši načrti rasti v Sloveniji so v letu poročanja z nakupom portfeljev ponudnikov vrednostnih papirjev pridobili močno dinamiko. Aprila 2018 smo prenesli okrog 9.000 portfeljev z Gorenjske borznoposredniške družbe, d. d. (GBD). Jeseni so sledila pogajanja z družbo ALTA Invest, investicijske storitve, d. d., ki smo jih prav tako uspešno sklenili. Sredi marca 2019 smo uspešno zaključili prenos 25.000 portfeljev. BKS Bank je tako zdaj največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji,« je zadovoljen Alexander Novak.

»V nasprotju s čistimi ponudniki poslovanja z vrednostnimi papirji lahko svojim strankam ponudimo vse bančne storitve na enem mestu. Z odličnim svetovanjem, dobro strukturo poslovnih enot ter sodobno digitalno ponudbo smo privlačna bančna partnerica v Sloveniji,« Novak opisuje velik potencial za širitev poslovanja med skupno 34.000 novimi strankami. Tako je BKS Bank oktobra odprla novo poslovno enoto v Kranju, da lahko tamkajšnjim nekdanjim strankam GBD nudi celotno paleto bančnih storitev.

Rekordni rezultat BKS-leasing, d. o. o.

Poleg bančnega poslovanja pa BKS Bank v Sloveniji z BKS-leasing, d. o. o., deluje tudi na področju lizinškega poslovanja. V letu poročanja je BKS-leasing v družbi dolgoletnih strank, zaposlenih in poslovnih partnerjev proslavila že 20. obletnico svojega delovanja. Je uspešnejša kot kdaj koli prej. »Ponosni smo, da smo v letu 2018 ponovno presegli svoj rekordni rezultat iz predhodnega leta. Dosegli smo obseg lizinških poslov v višini 136,7 milijona EUR, kar je rast za spoštljivih 30,8 %,« pripoveduje Boštjan Dežman, vodja bančne podružnice BKS Bank v Sloveniji in direktor BKS-leasing, d. o. o. Novi posli so znašali skupno 86,2 milijona EUR. V ospredju poslovanja BKS-leasing, d. o. o., je lizing vozil in premičnin.

Mojca Lazič okrepila poslovodstvo BKS-leasing, d. o. o.

Zaradi dobrega poslovnega razvoja se je poslovodstvu BKS-leasing, d. o. o., 1. februarja 2019 pridružila Mojca Lazič. Svojo kariero pri BKS Bank je začela junija 2018. Pred tem je delovala kot vodja poslovalnic Ljubljana in Kranj v eni od slovenskih lizinških družb. Vodstvo BKS-leasing, d. o. o., tako zdaj sestavljajo Boštjan Dežman, Damjan Hempt in Mojca Lazič.

Odlični v trajnostni politiki

BKS Bank že vrsto let deluje po načelih trajnostne poslovne politike. Mednarodna bonitetna agencija ISS-oekom je v letu 2018 za izvajanje dejavnosti programa korporativne družbene odgovornosti BKS Bank podelila nagrado za odličnost, Prime Standard. S tem nazivom je BKS Bank postala ena najbolj trajnostno naravnanih bank v svetovnem merilu. Tudi v Sloveniji BKS Bank izvaja številne ukrepe programa korporativne družbene odgovornosti. Letos marca je, na primer, na strehi sedeža BKS Bank, Bančne podružnice, na Verovškovi 55a v Ljubljani začela obratovati sončna elektrarna, ki z električno energijo oskrbuje centralo banke. S tem ukrepom BKS Bank prispeva k preprečevanju podnebnih sprememb. Poleg navedenega se v programu korporativne družbene odgovornosti v BKS Bank osredotočajo tudi na številne ukrepe, ki pomagajo zaposlenim pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Tako so v 2018 pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje. BKS Bank svojim strankam ponuja tudi trajnostne bančne produkte. Stranke kažejo veliko zanimanje za Zeleni kredit, ki je na voljo le Sloveniji, od leta 2018 pa imajo možnost odpreti tudi Zeleni osebni račun.

Ambiciozni načrti za 2019

Ob koncu se Herta Stockbauer na kratko ozre še v leto 2019: »V tekočem poslovnem letu imamo v načrtu precej ambicioznih projektov. Z že omenjenim investicijskim proračunom v obsegu približno 35 milijonov EUR bomo svojo mrežo poslovalnic preoblikovali v 'poslovalnice prihodnosti'. Na področju digitalizacije bomo v Avstriji zagnali novo digitalno spletno platformo za stanovanjsko kreditiranje. Ponujala bo enkratne možnosti za hitro izvedbo vloge in obdelave stanovanjskih financiranj. Na področju poslovanja z vrednostnimi papirji pričakujemo povečanje dobička, zlasti kot posledico korakov, ki smo jih v Sloveniji storili v letu 2018. Še naprej bomo povečevali svoje tržne deleže, zlasti v avstrijskih pokrajinah Dunaj, Spodnja Avstrija in Gradiščanska ter na tujih trgih. Z rekordnim investicijskim proračunom bomo na svojih trgih postavili pomembne poudarke, ki bodo poživili gospodarsko rast.«

Fotografija (Gernot Gleiss, brezplačen dostop)

Od leve proti desni: Damjan Hempt, namestnik vodje BKS Bank, Bančne podružnice v Sloveniji, Boštjan Dežman, vodja BKS Bank, Bančne podružnice v Sloveniji, Herta Stockbauer, predsednica uprave BKS Bank, Alexander Novak, član uprave BKS Bank, in Dimitrij Pregelj, vodja BKS Bank, Bančne podružnice v Sloveniji