Začasno omejeno poslovanje Sberbank in informacije za vlagatelje

28.02.2022

Sankcije proti Rusiji zaradi vojaške agresije nad Ukrajino se že odražajo tudi v bančnem sistemu, banke z ruskim lastništvom v Evropi se soočajo z zmanjšanim zaupanjem.

Začasno je omejeno poslovanje Sberbank banke v Sloveniji v vseh plačilnih sistemih in je zato prejemanje ali pošiljanje plačil iz Sberbank banke ali v dobro Sberbanke trenutno onemogočeno. To velja tako za izvrševanje kreditnih plačil kot tudi za izvrševanje direktnih obremenitev.

Vsa plačila, ki jih boste komitenti BKS Banke AG, Bančne podružnice, poslali v izvršitev v dobro računov, odprtih pri Sberbank banki, bodo zavrnjena. Enako velja tudi za plačilne naloge, ki ste jih komitenti v izvršitev že poslali z datumom valute vnaprej in se nahajajo še v čakalni vrsti. 
Nastala situacija je posledica sprejete odločitve na ravni Evropske centralne banke in Enotnega odbora za reševanje, da bančna skupina Sberbank Europe AG, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, prekine s poslovanjem. 

Poslovanje Sberbank banke v Sloveniji je trenutno omejeno na kartično poslovanje in ostale storitve začasno niso na voljo. 

Takoj, ko se bo nastala situacija spremenila in bo ponovno omogočeno nemoteno izvrševanje plačil s Sberbank banko v Sloveniji, vas bomo nemudoma obvestili.

Vsa vprašanja in odgovori o sistemu jamstva za vloge so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije.
 

Sporočamo vam, da z 2. 3. 2022, preneha veljati omejitev poslovanja Sberbank banke v Sloveniji in je tako izvrševanje plačil v dobro računov, odprtih pri Sberbank, spet mogoče.