Opozorilo vsem uporabnikom spletne banke MyNet in BizzNet

02.04.2021

Obveščamo vas, da smo zaznali obstoj lažne spletne strani, s pomočjo katere želijo nepooblaščene osebe pridobiti identifikacijske elemente za vstop v spletno banko MyNet ali spletno banko BizzNet.

Pri tem poudarjamo, da v tem primeru ne gre za vdor v sistem BKS Bank, temveč za lažno spletno stran, ki je dosegljiva z uporabo druge spletne povezave.

Uporabnike spletne banke MyNet in BizzNet prosimo, da so posebej pozorni, da se v spletno banko prijavljate le prek spletne strani, dosegljive na:

Če ste svoje identifikacijske elemente za vstop v spletno banko uporabili na lažni spletni strani ali pa ste bili na kakršenkoli način pozvani k obisku lažne spletne strani, nas prosimo o tem nemudoma obvestite na eb@bksbank.si ali preko telefona na +386 1 589 57 00.