Pooblaščenec za skladnost poslovanja s predpisi (m/ž)

Na sedežu podružnice v Ljubljani

Vaše glavne delovne naloge in odgovornosti bodo:

 • odgovornost za izvajanje funkcije skladnosti poslovanja s predpisi na področju poslovanja s finančnimi instrumenti;
 • izvajanje, vzdrževanje in priprava politik in postopkov v povezavi s tveganji skladnosti poslovanja na področju poslovanja s finančnimi instrumenti;
 • priprava ocen tveganj in sodelovanje pri pripravi in spremembah internih aktov, smernic in analiz na področjih zagotavljanja skladnosti poslovanja;
 • izvajanje notranjih kontrol oziroma spremljanje in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti ukrepov in postopkov, ki so vzpostavljeni z namenom zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi na področju finančnih instrumentov;
 • svetovanje pri razvoju informacijske podpore v povezavi z izvajanjem zahtev s področja skladnosti poslovanja;
 • svetovanje, dajanje usmeritev in zagotavljanje strokovne podpore zaposlenim v okviru zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi na področju kapitalskih trgov;
 • priprava rednih in ad-hoc poročil za vodstvo podružnice in upravo banke;
 • spremljanje zakonodaje in implementacija zakonskih zahtev v poslovanje banke s področja skladnosti poslovanja;
 • izvajanje izobraževanj zaposlenih; 
 • redno informiranje zaposlenih o spremembah ter tekoče obveščanje in priprava ustreznih stališč in mnenj za vodstvo bančne podružnice na področju zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi, še posebej področja finančnih instrumentov.

Potrebna znanja, izkušnje in sposobnosti:

 • najmanj VII. stopnja izobrazbe, zaželene izobrazbe: univerzitetni diplomirani pravnik ali ekonomist oziroma magister prava ali ekonomije;
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj v bančništvu ali alternativno v finančnem sektorju;
 • delovne izkušnje z opravljanjem funkcije skladnosti poslovanja v bančnem ali sorodnem sektorju; 
 • poznavanje področja vrednostnih papirjev (ZTFI-1, MIFID II, MAR);
 • dobro poznavanje bančnega poslovanja ter zakonodajnih okvirov;
 • usposobljenost za delo z računalnikom; 
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • aktivno znanje angleščine in/ali nemščine;
 • samoiniciativnost, sposobnost timskega dela in sposobnost obvladovanja konfliktov ter visoka stopnja integritete; 
 • sposobnost strateškega razmišljanja;
 • organiziranost, natančnost, odgovornost in zanesljivost.

Ponujamo vam:

 • urejene delovne razmere v stabilnem delovnem okolju,
 • delo v mednarodnem kolektivu,
 • stimulativno nagrajevanje,
 • možnost strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja.

Zainteresirane kandidate oz. kandidatke vljudno vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom, dokazili o izobrazbi in opisom dosedanjih izkušenj pošljete do 7. decembra 2021 na naslov:

BKS Bank AG, Bančna podružnica
Kadrovska služba
Verovškova 55a
1000 Ljubljana

ali e-naslov: kadrovska@bksbank.si.

Vaše vloge bomo obravnavali zaupno! Veselimo se vaših prijav.

Spletna prijava