Doslednejše potrjevanje kartičnih spletnih plačil s 3. majem 2022

08.04.2022

S 3. majem 2022 se uvaja doslednejše potrjevanje kartičnih spletnih plačil, zato je zelo pomembno, da si za nemoteno spletno nakupovanje s plačilnimi karticami na pametni telefon pravočasno naložite mobilno aplikacijo Rekono OnePass ali aktivirate alternativno rešitev Rekono SMS OTP.

Pravila plačevanja pri opravljanju spletnih nakupov so se z direktivo EU o plačilnih storitvah (PSD2) spremenila in od navedenega datuma spletnih nakupov brez močne avtentikacije ne bo možno opraviti, kar za imetnike plačilnih kartic, izdanih pri BKS Bank AG, Bančni podružnici, pomeni, da plačila ne bo možno potrditi brez uporabe ene od rešitev Rekono.

Direktiva EU o plačilnih storitvah (PSD2) je med drugim prinesla strožje zahteve za potrjevanje spletnih plačil, s tem pa izboljšala njihovo varnost in tako zagotovila dodatno zaščito potrošnika pred goljufijami, predvsem z zahtevo po uvedbi močne avtentikacije imetnikov kartic pri spletnih plačilih. Izjema bodo plačila, ki so ustrezno označena na strani trgovca (npr. plačila majhnih vrednosti ali ponavljajoče se transakcije) ali na strani izdajatelja kartice. Te bo še naprej mogoče opraviti brez preverjanja istovetnosti imetnika kartice.  

Če poenostavimo: kupec mora pri plačilu blaga ali storitve, na primer pri spletnem trgovcu, na neki način potrditi, da to plačilo res opravlja prav on. To spletnemu trgovcu potrdi z vsaj dvema od treh obstoječih načinov za potrditev identitete kupca: 

  • z nečim, kar ve (geslo, koda PIN, odgovor na varnostno vprašanje),
  • z nečim, kar ima (pametni telefon ali druga mobilna naprava),
  • z nečim, kar je (biometrični podatki, kot so prstni odtis, oči oz. roženica, obraz, glas).

Opozoriti velja, da takšno potrjevanje spletnih plačil ne bo v uporabi vedno in pri vseh spletnih trgovcih. Spletni trgovci se namreč lahko odločijo za uporabo izjem (npr. mejni zneski nakupa), kjer dodatna potrditev z močno avtentikacijo ne bo potrebna (t. i. izjema). Prav tako direktiva velja le za izdajatelje kartic in trgovce na območju EGP.     

V naši banki za potrjevanje kartičnih plačil pri spletnih nakupih imetnikom kartic omogočamo uporabo: 
-    mobilne aplikacije Rekono OnePass ali
-    alternativne rešitve Rekono SMS OTP.

Več na povezavi Varno potrjevanje spletnih nakupov - BKS Bank.

 

Vir: Združenje bank Slovenije