Prva polovica leta s številnimi uspehi in izzivi

07.09.2023

V prvi polovici leta 2023 so bile gospodarske razmere zaradi vztrajne inflacije težke. Vzporedno s tem je normalizacija na obrestni strani, zlasti negativne obresti na depozite pri ECB, pripomogla k izboljšanju čistih obresti.

Predsednica uprave BKS Bank Herta Stockbauer in član uprave Alexander Novak podajata informacije o rezultatih za prvo polovico 2023.
Fotografije: ©Gernot Gleiss
 
Kljub zahtevnim razmeram je BKS Bank v prvi polovici leta 2023 dosegla znatno izboljšanje rezultatov. V prvi polovici leta je koncern BKS Bank izkazal dobiček obračunskega obdobja po obdavčitvi v višini 82,1 milijona evrov. To pomeni prirast v višini 50,8 milijona evrov v primerjavi s 30. junijem 2022. Odličen rezultat med drugim temelji na udeležbah, ki so vrednotene po kapitalski metodi in se je povečal z 18,1 milijona evrov na 49,5 milijona evrov, in čistih obresti, ki so se povzpele na 120,7 milijona evrov. Slovenski trg je k dobičku obračunskega obdobja prispeval 9,7 milijona evrov.

Rahla kreditna rast
Terjatve do strank so v koncernu dosegle okrog 7,2 milijarde evrov, kar pomeni rast posojil v višini 0,9 % ob koncu leta 2022.  Predsednica uprave Herta Stockbauer pravi: »S tem rezultatom smo lahko zadovoljni. Zaradi visoke stopnje inflacije in mednarodnega upada konjunkture je bilo odloženih veliko investicijskih odločitev. Da smo kljub temu dosegli rahlo kreditno rast, je posledica kakovostnega svetovanja in širokega znanja naših zaposlenih na področju financiranja.« 

Tudi v Sloveniji je bil razvoj kreditnega poslovanja (obseg kreditov 698,1 milijona evrov) in lizinškega poslovanja (obseg lizinga 177,0 milijona evrov) zelo umirjen.  

Stabilne vloge strank, ki niso banke in bilančna vsota
S 7,8 milijarde evrov je stanje vlog strank, ki niso banke v vsem koncernu ostalo na visoki ravni, od tega pripade 1,2 milijarde evrov na slovensko podružnico. »V zadnjih šestih mesecih je bilo veliko povpraševanja predvsem po vezanih vlogah. Daljše vezave so zaradi višjih obrestnih mer spet veliko bolj privlačne. Na splošno so se vezane vloge povečale za 35,3 %,« pravi Stockbauerjeva. Na visoki ravni je ostala tudi bilančna vsota, ki je 30. junija 2023 znašala 10,5 milijarde evrov.

Upad dobička od opravnin
Zaradi manjšega povpraševanja po posojilih in še vedno nestabilnih finančnih trgov je bilo poslovanje iz naslova opravnin v prvem polletju šibkejše in se je zmanjšalo za 10,9 % na 31,5 milijona evrov. Rezultat od opravnin za kredite se je v koncernu znižal z 10,7 milijona evrov na 6,5 milijona evrov, rezultat od opravnin iz poslovanja z vrednostnimi papirji pa z 10,1 milijona evrov na 9,1 milijona evrov.

Plačilni promet je še naprej stabilen steber; prihodek se je na tem področju poslovanja močno povečal. Zaradi odločitev, usmerjenih v prihodnost, se je področje plačilnega prometa v zadnjih letih že zelo pozitivno razvijalo in ta trend se je nadaljeval tudi v prvi polovici leta 2023. Z 11,7-odstotno rastjo in presežkom v višini 13,7 milijona evrov je to poslovno področje najbolj donosno v poslovanju iz naslova opravnin BKS Bank.

Svež kapital za prihodnjo rast
BKS Bank ima za drugo polovico leta veliko načrtov. Na dnevnem redu je veliko projektov, zlasti na področjih trajnostnosti in digitalizacije. Njihovo izvedbo bo med drugim omogočilo uspešno izvedeno povečanje kapitala v maju 2023. Prvič so lahko sodelovali tudi slovenski investitorji.  »Povečanje kapitala ima za naše podjetje velik strateški pomen: svež kapital nam omogoča prihodnjo rast, vlaganja v digitalizacijo in zagotavljanje naše neodvisnosti. Naša največja motivacija je biti – in ostati – zanesljiv in kompetenten bančni partner za naše stranke, zaposlene in poslovne partnerje. Za dosego tega cilja smo si zadali veliko načrtov. Naši osrednji temi, digitalizacija in trajnost, sta danes in bosta tudi v prihodnosti še posebej v središču pozornosti,« pravi Stockbauerjeva.