Sprememba Sklepa o obrestnih merah za vloge – poslovanje s fizičnimi osebami 

29.04.2022

S 1. avgustom 2022 spreminjamo Sklep o obrestnih merah za vloge – poslovanje s fizičnimi osebami (v nadaljevanju: obrestne mere), ki je del z vami sklenjene pogodbe o opravljanju plačilnih storitev prek transakcijskega računa.

V zvezi s to spremembo vas nadalje obveščamo, da se bo v primeru, da nas najpozneje do dneva pred zgoraj navedenim datumom uveljavitve predloga sprememb obrestne mere ne obvestite, da predloga ne sprejemate, v skladu z veljavnim zakonom in zgoraj navedeno pogodbo štelo, da predlog sprememb obrestne mere sprejemate in bodo spremembe obrestne mere stopile v veljavo z navedenim dnem.

Če boste predlagane spremembe obrestne mere zavrnili, imate pravico z učinkom kadar koli do zgoraj navedenega predvidenega datuma njihove uveljavitve predmetno pogodbo odpovedati brez obveznosti plačila nadomestil. Odpoved pogodbe nam morate posredovati v pisni obliki.

Spremenjene obrestne mere si lahko ogledate v priponki spodaj in v papirni obliki v vseh poslovnih enotah BKS Bank.