Sprememba Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskih računov pravnih oseb in Tarife za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe

16.08.2021

Obveščamo vas, da bomo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme, v BKS Bank AG, Bančni podružnici, s 1. septembrom 2021 spremenili Splošne pogoje za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskih računov pravnih oseb in Tarifo za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe.

Spremenjene splošne pogoje in tarifo si lahko ogledate na spodnji povezavi in v papirni obliki v vseh poslovnih enotah banke. Spremembe so v splošnih pogojih in tarifi označene z rdečo barvo.