Sprememba Splošnih pogojev uporabe elektronske banke BizzNet za pravne osebe in Tarife za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe

27.11.2020

Skladno s 96. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih vas obveščamo, da bomo v BKS Bank AG, Bančni podružnici, s 1. decembrom 2020 spremenili Splošne pogoje uporabe elektronske banke BizzNet za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava in Tarifo za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava.

Spremembe so posledica uvedbe novih, dodatnih rešitev elektronskega poslovanja z banko, in sicer uvedbe nove multibančne rešitve Halcom MultiPay (mobilna in spletna banka). Spremembe na obstoječe uporabnike ne vplivajo, če se ti ne odločijo za pristop k uporabi nove rešitve.

Spremembe so v splošnih pogojih in tarifi označene z rdečo barvo.