Sprememba splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev prek plačilnih računov potrošnikov

26.06.2020

Skladno s 96. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih vas obveščamo, da bomo v BKS Bank AG, Bančni podružnici s 1. septembrom 2020 spremenili Splošne pogoje o opravljanju plačilnih storitev prek plačilnih računov potrošnikov.

Spremembe se nanašajo na 17. točko Splošnih pogojev o opravljanju plačilnih storitev prek plačilnih računov potrošnikov – »Obveščanje uporabnika«. Banka bo še naprej obveščala uporabnika z izpiski najmanj enkrat mesečno po pošti, vendar le v primeru, če ni uporabnik elektronske banke MyNet.

Uporabnik elektronske banke MyNet prejema izpiske v elektronski obliki in to šteje, da je tekoče obveščen o stanju in prometu na računu, zato mu banka izpiskov po pošti ne bo več pošiljala. Ne glede na navedeno ima uporabnik elektronske banke MyNet pravico zahtevati, da mu banka najmanj enkrat na mesec posreduje izpisek v pisni obliki. Zahtevo uporabnik lahko odda v poslovni enoti ali prek elektronske banke MyNet.

Sprememba je posledica vse hitrejše digitalizacije bančnega poslovanja, prehoda na brezpapirno poslovanje ter ekološkega in okoljevarstvenega zavedanja, ki ga v banki zasledujemo in v vedno večji meri tudi izvajamo.

S spoštovanjem,

BKS Bank AG, Bančna podružnica