Sprememba Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskih računov pravnih oseb in Tarife za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe

31.03.2021

Skladno s 96. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih vas obveščamo, da bomo v BKS Bank AG, Bančni podružnici, s 1. aprilom 2021 spremenili Splošne pogoje za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskih računov pravnih oseb, podjetnikov, zasebnikov in oseb civilnega prava in Tarifo za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava.

Spremembe so posledica uvedbe novih, dodatnih rešitev poslovanja z banko, in sicer uvedbe novih t. i. »paketnih računov«. Novi produkti med seboj smiselno povezujejo osnovne bančne storitve, ki skupaj prinašajo večje prednosti in ugodnosti kot vsaka posamično. Spremembe na obstoječe uporabnike ne vplivajo, če se ti ne odločijo za pristop k uporabi nove rešitve.

Spremembe so v splošnih pogojih in tarifi označene z rdečo barvo.