Sprememba Tarife banke za potrošnike

10.05.2021

Obveščamo vas, da bomo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme, v BKS Bank AG, Bančni podružnici, s 1. septembrom 2021 spremenili Tarifo banke za potrošnike.

Spremenjeno tarifo si lahko ogledate v vseh poslovnih enotah banke in na spodnji povezavi. Spremembe so v tarifi označene z rdečo barvo.