Depozit na odpoklic 450 dni

 • Varna in ugodna oblika naložbe
 • 450-dnevni odpoklic
 • Možnost večkratnih vplačil in enkratnega črpanja sredstev
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pravne osebe lahko svoja prosta denarna sredstva vežete:
 • v domači valuti EUR;
 • skupni znesek sredstev na depozitu ne sme presegati zneska 20.000.000 EUR;
 • s 450-dnevnim odpoklicem;
 • z možnostjo večkratnih vplačil in enkratnega črpanja sredstev.
 • Varna in ugodna oblika naložbe za plemenitenje vaših likvidnostnih presežkov;
 • obrestna mera:
  a) spremenljiva (do odpoklica), 12-mesečni Euribor (prilagoditev se izvede vsak bančni delovni dan) + pribitek do dneva odpoklica depozita,
  b) fiksna (od odpoklica do zapadlosti), 12-mesečni Euribor, veljaven na dan odpoklica + pribitek, veljaven na dan odpoklica;
 • banka deponentu omogoči razpolaganje s sredstvi depozita po 450 dneh od dneva odpoklica;
 • depozit je brezplačen;
 • sredstva družb po avstrijski zakonodaji* so del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.

* Avstrijski zakon o gospodarskih družbah iz sistema jamstva izključuje le vloge velikih kapitalskih družb, ki morajo presegati dva od naslednjih pogojev:
- 19,25 mio EUR bilančne vsote;
- 38,5 mio EUR prometa v 12 mesecih pred presečnim dnem;
- 250 povprečno število delavcev v poslovnem letu.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti deponent:
 • izpis iz Poslovnega registra Slovenije;
 • identifikacija zastopnika oz. zastopnikov pravne osebe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
 • podatki o dejanskih lastnikih v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
 • veljaven osebni dokument zastopnika oz. zastopnikov.
BizzNet Businessman window

BizzNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev iz vaše pisarne, poenostavi in poceni poslovanje z banko. Poslovne finance lahko urejate hitro in preprosto, kjerkoli in kadarkoli, z uporabo elektronske, spletne ali mobilne banke.

Depozit na odpoklic

Za varno in ugodno obliko naložbe vaših likvidnostnih presežkov.

mBroker

Z novo mobilno aplikacijo mBroker so vsi svetovni trgi na vaši dlani.