Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj in kakovost sestavljata temelj strategije BKS Bank. Skladno s tem ravnamo odgovorno in bolj kot na posamezne ukrepe družbene odgovornosti stavimo na strategijo trajnostnega razvoja.