Družba in socialna odgovornost

»Regionalno umeščena« je eno od treh vodil BKS Bank. Skladno s tem želimo prevzeti odgovornost kot zanesljiv partner v regiji.

Osredotočeni smo na socialne in družbene dejavnosti v regijah, v katerih smo dejavni. Pri tem ne ponujamo samo podpore s finančnim sponzoriranjem in korporativnim prostovoljstvom, temveč tudi prispevamo k idejam trajnostnega razvoja s članstvi v več omrežjih za družbeno odgovornost.

Naše dejavnosti na področju »družba in socialna odgovornost« vidimo kot prispevek k doseganju naslednjih ciljev trajnostnega razvoja:

  • 1. cilja: odprava revščine;
  • 3. cilja: zdravje in dobro počutje;
  • 4. cilja: kakovostna izobrazba;
  • 5. cilja: enakost spolov in
  • 17. cilja: partnerstvo za doseganje ciljev.
Dejavni na socialnem in kulturnem področju

Dejavni na socialnem in kulturnem področju

V BKS Bank podpiramo regionalne projekte.

Korporativno prostovoljstvo

Korporativno prostovoljstvo

Naši zaposleni s srcem in predanostjo redno sodelujejo z neprofitnimi organizacijami.

Neoviran dostop

Neoviran dostop

Pomemben nam je čim bolj neoviran dostop do bančnega poslovanja v naših poslovalnicah in pri spletni ponudbi.