Okviri trajnostnega razvoja BKS Bank

Zavedamo se, da imamo kot banka še posebej odgovorno vlogo. Po eni strani lahko z odgovornim ravnanjem pri nabavi ali ravnanjem z zaposlenimi sami prispevamo k trajnostnemu razvoju. Po drugi strani pa z zagotovitvijo kreditov in naložbenimi produkti, ki jih oblikujemo, tudi vplivamo na druga podjetja. Če bi vse banke po svetu prenehale financirati podjetja, ki ne delujejo družbeno in okoljsko zavedno, bi se povečal pritiska na ta podjetja, da spremenijo svoj poslovni model. Enako bi se zgodilo, če bi nehali vlagati v delnice ali obveznice takih podjetij.

Mann und Kind mit Pflanze

Naš Kodeks ravnanja je priročnik za zaposlene za etično brezhibno in odgovorno ravnanje. Kodeks ravnanja vsebuje smernice za vsakdanjo komunikacijo s sodelavci, strankami, dobavitelji, organi in mediji. Nas in naše poslovne partnerje ščiti pred neprimernim vedenjem in tako varuje naš ugled. V naši instituciji velja za samoumevno, da Kodeks ravnanja preberemo, sprejmemo in upoštevamo.

Kodeks ravnanja

Pomemben sestavni del naših poslovnih načel je opredelitev, s katerimi strankami ne sklepamo poslovnih odnosov oz. katerih vrst naložb ne izvajamo. Za ta namen smo določili različna merila za izključitev. Pri tem razlikujemo med izključitvenimi razlogi za podjetja in države. Merila se med drugim nanašajo na naslednje teme:

 • kršenje človekovih pravic in pravic delavcev,
 • atomska energija,
 • oboroževanje,
 • pridobivanje premoga in krvavih rudnin,
 • hidravlično lomljenje,
 • zelena genska tehnologija,
 • nesprejemljive gospodarske prakse, kot so pranje denarja, financiranje terorizma, korupcija in goljufija,
 • prostitucija in pornografija,
 • raziskovanje zarodkov,
 • igre na srečo,
 • proizvodnja tobačnih izdelkov,
 • trgovina z zaščitenimi živalmi.

Dodatna merila so opredeljena v naši Politiki za preprečevanje pranja denarja.
​​​​​
Izključitvena merila veljajo tudi za odločitve glede naših lastnih naložb.

Leta 2020 smo k izključitvenim merilom dodali pozitivno merilo. Želimo spodbujati posle, ki posebej pozitivno prispevajo k nadaljnjemu razvoju naše družbe, ohranjanju okolja, varstvu podnebja in prilagajanju podnebnim spremembam, kot npr. zmanjšanje ogljičnega odtisa, trajnostna energija in mobilnost, ekološko in družbeno trajnostna infrastruktura in izobraževalne ustanove.

Nabavo v BKS Bank pretežno opravljajo odgovorne osebe v centrali. Te morajo pri izbiri dobaviteljev in produktov upoštevati merila, določena za postopek nabave. Trajnostna dobava je pomemben sestavni del nabavnih smernic, ki jih uporabljamo na ravni celotnega koncerna in za vse nabavne skupine določajo minimalne družbene in okoljske standarde, ki jih morajo ponudniki upoštevati. V pomoč našim nabavnikom je bil v smernice vključen seznam najpomembnejših certifikatov trajnostnega razvoja in znakov kakovosti. Kot regionalno umeščeni banki nam je pomembno, da naročila zaupamo podjetjem iz svojega kroga strank, saj njihovo upravljanje in proizvodne metode osebno poznamo.

Vsi dobavitelji in poslovni partnerji se morajo zavezati k spoštovanju našega Kodeksa ravnanja za poslovne partnerje.

Kodeks ravnanja za dobavitelje