Strategija trajnostnega razvoja BKS Bank

»Zavzemamo se za trajnostno poslovno politiko. Prepričani smo, da družbena odgovornost in trajnostni razvoj prispevata k našemu uspehu in nenehno dobrim poslovnim rezultatom. Celostna strategija trajnostnega razvoja je tako ustaljena in vpeta v glavno dejavnost naše institucije.«
(Kodeks ravnanja BKS Bank)

V BKS Bank nenehno razvijamo svojo strategijo trajnostnega razvoja. Leta 2019 smo revidirali strategijo trajnostnega razvoja za obdobje 2018–2022 in preverili, ali so potrebne prilagoditve zaradi spremenjenih zahtev. Naslednjo revizijo bomo opravili leta 2020.

Pomembno podlago za izdelavo naše nove matrice pomembnosti in iz nje izpeljane strategije trajnostnega razvoja so sestavljali:

  • obstoječa strategija družbe, naše poslanstvo, vizija, vrednote in vodila;
  • rezultati našega dialoga z deležniki;
  • načela globalnega dogovora Združenih narodov;
  • cilji trajnostnega razvoja;
  • vizija avstrijskega sveta za trajnostni razvoj respACT;
  • možnosti in tveganja za našo organizacijo zaradi splošnih globalnih trendov in
  • ključni trendi družbene odgovornosti.

Strategija trajnostnega razvoja BKS Bank