Strategija in upravljanje

V BKS Bank si prizadevamo za trajnostno upravljanje družbe. Skladno s tem ne izvajamo posameznih ukrepov družbene odgovornosti, temveč celostno strategijo trajnostnega razvoja. S to strategijo smo si zastavili cilje, ki jih želimo doseči do leta 2022. Pri tem nas med drugim vodijo načela globalnega dogovora Združenih narodov in cilji trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs). S svojimi deležniki se redno posvetujemo, v okviru upravljanja trajnostnega razvoja koordiniramo dejavnosti družbene odgovornosti in nadziramo doseganje ciljev in nadaljnji razvoj. Naš Kodeks ravnanja zaposlenim nudi vodilo za etično brezhibno ravnanje.