Strategija in upravljanje

V BKS Bank si prizadevamo za trajnostno upravljanje družbe. Skladno s tem ne izvajamo posameznih ukrepov družbene odgovornosti, temveč celostno strategijo trajnostnega razvoja. S to strategijo smo si zastavili cilje, ki jih želimo doseči do leta 2022. Pri tem nas med drugim vodijo načela globalnega dogovora Združenih narodov in cilji trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs). S svojimi deležniki se redno posvetujemo, v okviru upravljanja trajnostnega razvoja koordiniramo dejavnosti družbene odgovornosti in nadziramo doseganje ciljev in nadaljnji razvoj. Naš Kodeks ravnanja zaposlenim nudi vodilo za etično brezhibno ravnanje.

Strategija trajnostnega razvoja

Oglejte si, katere cilje želimo doseči do leta 2025.

Okviri trajnostnega razvoja

Okviri trajnostnega razvoja

Preberite, s katerimi idejami trajnostnega razvoja se dnevno ukvarjamo.

Poročilo o trajnostnem razvoju

Preberite več o družbeni odgovornosti BKS Bank v naših poročilih o trajnostnem razvoju (na voljo le v nemščini).

Vizija in vrednote

»Regionalno umeščena« je eno od vodil BKS Bank. Preberite več o naši viziji in naših vrednotah.

Globalni dogovor Združenih narodov

Globalni dogovor Združenih narodov

BKS Bank je že od leta 2012 članica globalnega dogovora Združenih narodov (UN Global Compact).

Cilji trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja

Zavzemamo se za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Sedem ciljev obravnavamo prednostno.

Dialog z deležniki

Dialog z deležniki

S svojimi deležniki se redno posvetujemo.

Ocena družbene odgovornosti

Ocena trajnostnega razvoja BKS Bank

BKS Bank se na področju trajnostnega razvoja uvršča med najboljše na svetu.

Etika in skladnost poslovanja s predpisi

Etika in skladnost poslovanja s predpisi

Visoka poslovna etika je v bančništvu pogoj za uspeh.

Preprečevanje korupcije

Preprečevanje korupcije

V naši hiši ne dopuščamo korupcije.

Varstvo podatkov

Varstvo podatkov

Visoki standardi za varstvo in varnost podatkov so za nas ključnega pomena.

Ustvarjanje vrednosti

Ustvarjanje vrednosti

Oblikovanje in usmeritev naših produktov in svetovanje strankam so naš bistveni prispevek k ustvarjanju vrednosti.

Akcijski načrt EU

Akcijski načrt EU za trajnostno gospodarstvo je bil razvit za spodbuditev trajnostnih investicij.

Podpora

Razkritja, povezana s trajnostnostjo

Razkritja BKS Bank, povezana s trajnostnostjo – v skladu z Uredbo (EU) 2019/2088