Zaposleni

Kompetentni in dobro usposobljeni zaposleni so najpomembnejši vir storitvenega podjetja. Podjetnost in sposobnost samostojnega delovanja naših vodstvenih kadrov celovito krepita našo konkurenčnost.

Skladno s tem svojo nalogo vidimo v tem, da ustvarimo optimalno podlago in okvirne pogoje za obsežno izobraževanje in usposabljanje naših zaposlenih. Poleg tega vlagamo tudi v zdravje svojih zaposlenih in si prizadevamo za dobro usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Naš cilj je biti zanesljiv partner svojim zaposlenim.

Z dejavnostmi na področju »zaposleni« prispevamo k doseganju številnih ciljev s področja trajnostnega razvoja, in sicer:

  • 3. cilja: zdravje in dobro počutje;
  • 4. cilja: kakovostna izobrazba;
  • 5. cilja: enakost spolov in
  • 8. cilja: dostojno delo in gospodarska rast.