Zaposleni

Kompetentni in dobro usposobljeni zaposleni so najpomembnejši vir storitvenega podjetja. Podjetnost in sposobnost samostojnega delovanja vodstvenih kadrov celovito krepita našo konkurenčnost.

Skladno s tem svojo nalogo vidimo v tem, da ustvarimo optimalno podlago in okvirne pogoje za obsežno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Poleg tega vlagamo v zdravje zaposlenih in dobro usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Naš cilj je biti zanesljiv partner zaposlenim.

Z dejavnostmi na področju »zaposleni« prispevamo, da od ciljev trajnostnega razvoja dosegamo naslednje:

  • 3. cilj: »zdravje in dobro počutje«,
  • 4. cilj: »kakovostna izobrazba«,
  • 5. cilj: »enakost spolov« in
  • 8. cilj: »dostojno delo in gospodarska rast«.

Pravičen delodajalec

BKS Bank več kot 1.100 zaposlenim nudi privlačna delovna mesta.

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Naša institucija ima v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem certifikat Družini prijazno podjetje.

Uveljavljanje žensk v BKS Bank

Uveljavljanje žensk v BKS Bank

Naš cilj je več žensk na vodilnih položajih.

Raznoliko usposabljanje in razvoj kadrov

Naše odlične svetovalne storitve so rezultat raznolikega usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih.

Zdravi in varni

Zdravi in varni

»Z banko do zdravja« se glasi geslo za krepitev zdravja na delovnem mestu.

Družini prijazni

Družini prijazni

BKS Bank ima v Sloveniji certifikat Družini prijazno podjetje.