Zaposleni

Kompetentni in dobro usposobljeni zaposleni so najpomembnejši vir storitvenega podjetja. Podjetnost in sposobnost samostojnega delovanja vodstvenih kadrov celovito krepita našo konkurenčnost.

Skladno s tem svojo nalogo vidimo v tem, da ustvarimo optimalno podlago in okvirne pogoje za obsežno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Poleg tega vlagamo v zdravje zaposlenih in dobro usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Naš cilj je biti zanesljiv partner zaposlenim.

Z dejavnostmi na področju »zaposleni« prispevamo, da od ciljev trajnostnega razvoja dosegamo naslednje:

  • 3. cilj: »zdravje in dobro počutje«,
  • 4. cilj: »kakovostna izobrazba«,
  • 5. cilj: »enakost spolov« in
  • 8. cilj: »dostojno delo in gospodarska rast«.