Sodelavec v oddelku bančnih operacij – plačilni promet in zaledje (m/ž)

Na sedežu podružnice v Ljubljani

Vaše glavne delovne naloge in odgovornosti bodo:
 • opravljanje plačilnih storitev,
 • izvrševanje in obdelava plačil prek plačilnih sistemov,
 • izvajanje postopkov vezanih na poslovanje z E-računi,
 • vodenje plačilnih računov in izvajanje opominjevalnega postopka,
 • izvajanje zalednih opravil pri opravljanju plačilnih storitev,
 • evidentiranje in izvrševanje davčnih in sodnih sklepov (NODURS),
 • obdelava poizvedb in priprava odgovorov,
 • reševanje reklamacij in pomoč uporabnikom,
 • vodenje evidenc in arhiviranje dokumentacije,
 • sodelovanje pri zalednih opravilih,
 • mesečne in dnevne obdelave,
 • usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo,
 • sestavljanje poročil za interne in zunanje uporabnike.
Potrebna znanja, izkušnje in sposobnosti:
 • najmanj V. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne smeri,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju plačilnega prometa v banki in poznavanje plačilnih sistemov,
 • poznavanje predpisov s področja izvajanja plačilnih storitev,
 • izkušnje z izvrševanjem sodnih in davčnih sklepov (NODURS) so prednost,
 • izkušnje s programsko opremo Hibis so prednost,
 • certifikat ZBS za plačilni promet,
 • znanje angleškega jezika,
 • pozitivna naravnanost, natančnost in samoiniciativnost.
Ponujamo vam:
 • urejene delovne razmere v stabilnem delovnem okolju,
 • stimulativno nagrajevanje,
 • možnost strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom. Pred sklenitvijo delovnega razmerja bo izbrani kandidat predložil potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku.

Zainteresirane kandidate oz. kandidatke vljudno vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom, dokazili o izobrazbi in opisom dosedanjih izkušenj pošljete do 30. septembra 2020 na naslov:

BKS Bank AG, Bančna podružnica
Kadrovska služba
Verovškova 55a
1000 Ljubljana

ali e-naslov: kadrovska@bksbank.si.

Vaše vloge bomo obravnavali zaupno! Veselimo se vaših prijav.

Spletna prijava