Družba in socialna odgovornost

»Regionalno umeščena« je eno od treh vodil BKS Bank. Skladno s tem želimo prevzeti odgovornost kot zanesljiv partner v regiji.

Pri svojih socialnih in družbenih dejavnostih smo osredotočeni predvsem na regije, v katerih smo dejavni. Pri tem ne nudimo samo podpore s finančnim sponzoriranjem in korporativnim prostovoljstvom, temveč tudi prispevamo k idejam trajnostnega razvoja s članstvi v več omrežjih za družbeno odgovornost.

Naše dejavnosti na področju »družba in socialna odgovornost« vidimo kot prispevek k doseganju številnih ciljev trajnostnega razvoja, in sicer:

  • 1. cilja: odprava revščine;
  • 3. cilja: zdravje in dobro počutje;
  • 4. cilja: kakovostna izobrazba;
  • 5. cilja: enakost spolov in
  • 17. cilja: partnerstvo za doseganje ciljev.