Okviri trajnostnega razvoja BKS Bank

Zavedamo se, da imamo kot banka še posebej odgovorno vlogo. Po eni strani lahko z odgovornim ravnanjem pri nabavi ali ravnanjem z zaposlenimi sami prispevamo k trajnostnemu razvoju. Po drugi strani pa z zagotovitvijo kreditov in naložbenimi produkti, ki jih oblikujemo, tudi vplivamo na druga podjetja. Če bi vse banke po svetu prenehale financirati podjetja, ki ne delujejo družbeno in okoljsko zavedno, bi se povečal pritiska na ta podjetja, da spremenijo svoj poslovni model. Enako bi se zgodilo, če bi nehali vlagati v delnice ali obveznice takih podjetij.

Mann und Kind mit Pflanze
An error occurred while processing the template.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy189.getFileEntry(long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy189 object "com.liferay.portlet.documentlibrary.service.impl.DLFileEntryServiceImpl@20560738"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign dlFileEntry = DLFileEntryServ... [in template "20116#20152#BKS-SMALL-IMAGE-WITH-TEXT" in function "getDLFileEntry" at line 42, column 25]
	- Reached through: #assign dlFileEntry = getDLFileEntry(... [in template "20116#20152#BKS-SMALL-IMAGE-WITH-TEXT" in function "getDLFileEntryAltText" at line 34, column 25]
	- Reached through: #assign altText = getDLFileEntryAltTe... [in template "20116#20152#BKS-SMALL-IMAGE-WITH-TEXT" at line 16, column 41]
----
1<#assign 
2	ait_contentreplacer = taglibLiferayHash["/META-INF/ait-contentreplacer.tld"] 
3 
4	DLFileEntryService = serviceLocator.findService('com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryService') 
5/> 
6 
7<@ait_contentreplacer["replace-content"]> 
8 
9	<div class="row content-small-image"> 
10		<div class="col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3 col-image"> 
11			<#if Image.getData()?? && Image.getData() != ""> 
12				<#assign 
13					altText = Image.getAttribute("alt") 
14				/> 
15				<#if !Image.getAttribute("alt")?? || Image.getAttribute("alt") == ""> 
16					<#assign 
17						altText = getDLFileEntryAltText(Image) 
18					/> 
19				</#if> 
20				<figure> 
21					<img class="img-responsive" data-fileentryid="${Image.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${altText}" src="${Image.getData()}" /> 
22				</figure> 
23			</#if> 
24		</div> 
25		<div class="col-sm-6 col-lg-8 col-xl-9 col-content"> 
26			${Content.getData()} 
27		</div> 
28	</div> 
29 
30	<#function getDLFileEntryAltText Image> 
31		<#if Image.getAttribute("id")?? && Image.getAttribute("id") != ""> 
32			<#return ""> 
33		<#else> 
34			<#assign dlFileEntry = getDLFileEntry(Image) > 
35			<#return dlFileEntry.getDescription()/> 
36		</#if> 
37	</#function> 
38 
39	<#function getDLFileEntry fileEntry> 
40		<#assign dlFileEntry = ''> 
41		<#if fileEntry.getAttribute("fileEntryId")?? && fileEntry.getAttribute("fileEntryId") != ""> 
42			<#assign 
43			dlFileEntry = DLFileEntryService.getFileEntry(fileEntry.getAttribute("fileEntryId")?number) 
44			/> 
45		<#else> 
46			<#assign 
47			dlFileEntry = getDLFileEntryFromUrl(fileEntry.getData()) 
48			/> 
49		</#if> 
50		<#return dlFileEntry> 
51	</#function> 
52 
53	<#function getDLFileEntryFromUrl fileUrl> 
54		<#assign counter = 0 > 
55		<#list "${fileUrl}"?split("/") as pathSegemtent> 
56			<#if counter == 2> 
57				<#assign groupId = pathSegemtent?number > 
58			</#if> 
59			<#if counter == 5> 
60				<#assign subCounter = 0 > 
61				<#list "${pathSegemtent}"?split("?") as subSegemtent> 
62					<#if subCounter == 0> 
63						<#assign uuId = subSegemtent > 
64					</#if> 
65					<#assign subCounter = subCounter+1 > 
66				</#list> 
67			</#if> 
68			<#assign counter = counter+1 > 
69		</#list> 
70 
71		<#assign dlFileEntry = DLFileEntryService.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuId,groupId) > 
72 
73		<#return dlFileEntry> 
74	</#function> 
75 
76</@> 

Pomemben sestavni del naših poslovnih načel je opredelitev, s katerimi strankami ne sklepamo poslovnih odnosov oz. katerih vrst naložb ne izvajamo. Za ta namen smo določili različna merila za izključitev. Pri tem razlikujemo med izključitvenimi razlogi za podjetja in države. Merila se med drugim nanašajo na naslednje teme:

 • kršenje človekovih pravic in pravic delavcev,
 • atomska energija,
 • oboroževanje,
 • pridobivanje premoga in krvavih rudnin,
 • hidravlično lomljenje,
 • zelena genska tehnologija,
 • nesprejemljive gospodarske prakse, kot so pranje denarja, financiranje terorizma, korupcija in goljufija,
 • prostitucija in pornografija,
 • raziskovanje zarodkov,
 • igre na srečo,
 • proizvodnja tobačnih izdelkov,
 • trgovina z zaščitenimi živalmi.

Dodatna merila so opredeljena v naši Politiki za preprečevanje pranja denarja.
​​​​​
Izključitvena merila veljajo tudi za odločitve glede naših lastnih naložb.

Leta 2020 smo k izključitvenim merilom dodali pozitivno merilo. Želimo spodbujati posle, ki posebej pozitivno prispevajo k nadaljnjemu razvoju naše družbe, ohranjanju okolja, varstvu podnebja in prilagajanju podnebnim spremembam, kot npr. zmanjšanje ogljičnega odtisa, trajnostna energija in mobilnost, ekološko in družbeno trajnostna infrastruktura in izobraževalne ustanove.

An error occurred while processing the template.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy189.getFileEntry(long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy189 object "com.liferay.portlet.documentlibrary.service.impl.DLFileEntryServiceImpl@20560738"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign dlFileEntry = DLFileEntryServ... [in template "20116#20152#BKS-SMALL-IMAGE-WITH-TEXT" in function "getDLFileEntry" at line 42, column 25]
	- Reached through: #assign dlFileEntry = getDLFileEntry(... [in template "20116#20152#BKS-SMALL-IMAGE-WITH-TEXT" in function "getDLFileEntryAltText" at line 34, column 25]
	- Reached through: #assign altText = getDLFileEntryAltTe... [in template "20116#20152#BKS-SMALL-IMAGE-WITH-TEXT" at line 16, column 41]
----
1<#assign 
2	ait_contentreplacer = taglibLiferayHash["/META-INF/ait-contentreplacer.tld"] 
3 
4	DLFileEntryService = serviceLocator.findService('com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryService') 
5/> 
6 
7<@ait_contentreplacer["replace-content"]> 
8 
9	<div class="row content-small-image"> 
10		<div class="col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3 col-image"> 
11			<#if Image.getData()?? && Image.getData() != ""> 
12				<#assign 
13					altText = Image.getAttribute("alt") 
14				/> 
15				<#if !Image.getAttribute("alt")?? || Image.getAttribute("alt") == ""> 
16					<#assign 
17						altText = getDLFileEntryAltText(Image) 
18					/> 
19				</#if> 
20				<figure> 
21					<img class="img-responsive" data-fileentryid="${Image.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${altText}" src="${Image.getData()}" /> 
22				</figure> 
23			</#if> 
24		</div> 
25		<div class="col-sm-6 col-lg-8 col-xl-9 col-content"> 
26			${Content.getData()} 
27		</div> 
28	</div> 
29 
30	<#function getDLFileEntryAltText Image> 
31		<#if Image.getAttribute("id")?? && Image.getAttribute("id") != ""> 
32			<#return ""> 
33		<#else> 
34			<#assign dlFileEntry = getDLFileEntry(Image) > 
35			<#return dlFileEntry.getDescription()/> 
36		</#if> 
37	</#function> 
38 
39	<#function getDLFileEntry fileEntry> 
40		<#assign dlFileEntry = ''> 
41		<#if fileEntry.getAttribute("fileEntryId")?? && fileEntry.getAttribute("fileEntryId") != ""> 
42			<#assign 
43			dlFileEntry = DLFileEntryService.getFileEntry(fileEntry.getAttribute("fileEntryId")?number) 
44			/> 
45		<#else> 
46			<#assign 
47			dlFileEntry = getDLFileEntryFromUrl(fileEntry.getData()) 
48			/> 
49		</#if> 
50		<#return dlFileEntry> 
51	</#function> 
52 
53	<#function getDLFileEntryFromUrl fileUrl> 
54		<#assign counter = 0 > 
55		<#list "${fileUrl}"?split("/") as pathSegemtent> 
56			<#if counter == 2> 
57				<#assign groupId = pathSegemtent?number > 
58			</#if> 
59			<#if counter == 5> 
60				<#assign subCounter = 0 > 
61				<#list "${pathSegemtent}"?split("?") as subSegemtent> 
62					<#if subCounter == 0> 
63						<#assign uuId = subSegemtent > 
64					</#if> 
65					<#assign subCounter = subCounter+1 > 
66				</#list> 
67			</#if> 
68			<#assign counter = counter+1 > 
69		</#list> 
70 
71		<#assign dlFileEntry = DLFileEntryService.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuId,groupId) > 
72 
73		<#return dlFileEntry> 
74	</#function> 
75 
76</@>