Varstvo okolja in podnebja

Prizadevamo si za varstvo podnebja.

Varstvo okolja in podnebja predstavlja enega največjih globalnih in regionalnih izzivov našega časa.