Pravilniki in pritožbeni postopek

V BKS Bank AG, Bančni podružnici, vaše mnenje jemljemo resno in si prizadevamo, da so naše storitve v vaše zadovoljstvo. V kolikor z našo storitvijo niste bili popolnoma zadovoljni, vas prosimo za vaše mnenje o tem, kako se lahko izboljšamo. Če imate pripombo na naše poslovanje ali pritožbo, nam je zelo pomembno, da nam to sporočite. Le tako lahko sodelujemo z vami, da odpravimo vaše pomisleke ali morebitne pomanjkljivosti pri našem poslovanju. 

Informacije o internem pritožbenem postopku

V BKS Bank AG, Bančni podružnici, imamo dvostopenjski interni pritožbeni postopek. Na prvi stopnji obravnava pritožbo organizacijska enota banke, ki vodi račun stranke oziroma opravlja zanjo bančne storitve ali storitve investicijskega bančništva, na drugi stopnji pa jo obravnava Komisija za reševanje pritožb. 

Pritožba se lahko vloži prek spletnega obrazca "Vaše mnenje šteje" na tej spletni strani ali

  • ustno v poslovalnici banke ali po telefonu ali 
  • pisno na naslov BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, ali
  • po elektronski pošti na naslov info@bksbank.si ali pritozbe@bksbank.si ali
  • na telefonsko številko 01 589 57 00 ali
  • prek elektronske banke MyNet. 

Več informacija vam je na voljo v Pravilniku o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov, ki ureja interni pritožbeni postopek za urejanje morebitnih sporov, nesoglasij oziroma pritožb strank v zvezi z opravljeno storitvijo s področja:

  • bančnih storitev, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo;
  • potrošniškega kreditiranja, kot ga določa zakon, ki ureja potrošniško kreditiranje;
  • plačilnih storitev in izdajanja elektronskega denarja, kot jih določa zakon, ki ureja plačilne storitve in sisteme;
  • storitev borznega posredovanja, vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti, kot jih določata zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, in zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.   
Informacije o izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov 

Če se stranka, ki je potrošnik, z odločitvijo banke, izdano v internem pritožbenem postopku, ne strinja, lahko vloži pritožbo pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, Združenju bank Slovenije − GIZ, Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec IRPS), ki ga banka priznava kot pristojnega za reševanje sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

Potrošnik lahko vloži pobudo na spletni strani ZBS, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2,  1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si.  

Več informacij o izvajalcu IRPS, o vložitvi pobude ter o načinu in postopku IRPS pri ZBS je na voljo na spletni strani ZBS.

Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov

Družba BKS-leasing, d. o. o., je na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) in Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015, ZIsRPS) sprejela Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov, ki ureja interni pritožbeni postopek za urejanje morebitnih sporov, nesoglasij oziroma pritožb strank v zvezi z opravljeno storitvijo s področja potrošniškega kreditiranja, kot ga določa zakon, ki ureja potrošniško kreditiranje.

Če se stranka, ki je potrošnik, z odločitvijo družbe, izdano v internem pritožbenem postopku, ne strinja, lahko vloži pritožbo pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, Združenju bank Slovenije − GIZ, Ljubljana (tel.: +386 1 242 97 00; izvajalec IRPS), ki ga družba priznava kot pristojnega za reševanje sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). Potrošnik lahko vloži pobudo na spletni strani ZBS, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si.
Več informacij o izvajalcu IRPS, o vložitvi pobude ter o načinu in postopku IRPS pri ZBS je na voljo na spletni strani ZBS.

Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov