Depozit na odpoklic 33 dni

 • Varna in ugodna oblika naložbe
 • 33-dnevni odpoklic
 • Možnost večkratnih vplačil in enkratnega črpanja sredstev
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pravne osebe in samostojni podjetniki lahko svoja prosta denarna sredstva vežete:
 • v domači valuti EUR, pri čemer mora biti prvi znesek vplačila depozita v višini najmanj 1.000.000 EUR;
 • skupni znesek sredstev na depozitu ne sme presegati zneska 10.000.000 EUR;
 • s 33-dnevnim odpoklicem;
 • z možnostjo večkratnih vplačil in enkratnega črpanja sredstev.
 • Varna in ugodna oblika naložbe za plemenitenje vaših likvidnostnih presežkov;
 • obrestna mera:
  a) spremenljiva (do odpoklica), 1-mesečni Euribor (prilagoditev se izvede vsak bančni delovni dan) + pribitek do dneva odpoklica depozita,
  ​​​​​​​b) fiksna (od odpoklica do zapadlosti), 1-mesečni Euribor, veljaven na dan odpoklica + pribitek, veljaven na dan odpoklica;
 • banka deponentu omogoči razpolaganje s sredstvi depozita po 33 dneh od dneva odpoklica;
 • depozit je brezplačen;
 • sredstva malih in srednje velikih družb po avstrijski zakonodaji* so del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.

* Avstrijski zakon o gospodarskih družbah iz sistema jamstva izključuje le vloge velikih kapitalskih družb, ki morajo presegati dva od naslednjih pogojev:
- 19,25 mio EUR bilančne vsote;
- 38,5 mio EUR prometa v 12 mesecih pred presečnim dnem;
- 250 povprečno število delavcev v poslovnem letu.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti deponent:
 • izpis iz Poslovnega registra Slovenije;
 • identifikacija zastopnika oz. zastopnikov pravne osebe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
 • podatki o dejanskih lastnikih v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
 • veljaven osebni dokument zastopnika oz. zastopnikov.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

Poslovna kreditna Activa MasterCard

Poslovna kreditna kartica Activa MasterCard ni več v redni ponudbi banke. Obstoječa kartica velja samo do poteka njene veljavnosti, najpozneje pa do 28. februarja 2021, kar velja za vse poslovne kartice Activa MasterCard, ki jim veljavnost poteče po tem datumu. Staro poslovno kreditno kartico Aktiva MasterCard, bo nadomestila nova brezstična kreditna poslovna kartica MasterCard.

Upravljanje premoženja

Za vas se bomo zavzeli in upravljali vaše premoženje že od 30.000 evrov naprej.