Vrednostni papirji

  • Možnost trgovanja prek spletne banke na vseh svetovnih trgih
  • Nizki stroški in provizije tako doma kot v tujini
  • Brezplačni stroški poravnave na tujih trgih
  • Jasno in pregledno upravljanje premoženja
  • Izdelava napovedi za odmero davka od kapitalskih dobičkov
Vrednostni papirji