Zeleni namenski potrošniški kredit

 • Nižje obrestne mere
 • Odplačilna doba do 84 mesecev  
 • Nižje zavarovalne premije
 • Zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

 • Znesek kredita min. 2.000 EUR, max. 20.000 EUR;
 • nižje zavarovalne premije;
 • nižje obrestne mere – referenčna obrestna mera 6-mes. Euribor + obrestni pribitek (vsakokratni Euribor se zaokroži navzgor najbližji osmini enega odstotka);
 • odplačilna doba do 84 mesecev*;
 • zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici;
 • znesek odobrenega kredita je odvisen od višine vaše neto plače ali pokojnine.

*do 120 mesecev na podlagi individualne obravnave.

Kredit lahko porabite na osnovi dokumentacije (predračun, račun, pogodba ipd.) za nakup blaga ali storitev, ki izkazujejo ekološki namen. Znesek odobrenega kredita banka nakaže na transakcijski račun prodajalca ali izvajalca storitev. Sredstva so lahko namenjena:

 • ​​​​​​​nakupu energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, uvrščenih v energijski razred A+ ali višje;
 • nakupu individualnega oz. hišnega kompostnika zaprtega tipa, ki je namenjen predelavi biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva;
 • nakupu okolju prijaznih motornih vozil;
 • nakupu osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin;
 • nakupu kurjave z leseno biomaso (polena, sekanci, peleti) in
 • drugim ekološkim namenom.
 • Osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčna številka;
 • izpolnjen vprašalnik Zahtevek za kredit;
 • potrjena Upravna izplačilna prepoved v dveh izvodih;
 • predračun, račun ali pogodba, iz katere je razvidno, da se predmet financiranja uvršča v ekološki razred.
 • Originali zadnjih dvanajstih plačilnih list;
 • potrjeno potrdilo delodajalca;
 • originali zadnjih treh mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • ​​​​Original zadnjega potrdila o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), ki ga je izdal ZPIZ;
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Obrtno dovoljenje;
 • potrdilo davčne uprave o plačanih zapadlih obveznostih na enotnem obrazcu, staro največ 14 dni (glede na datum prejema vloge);
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Zeleni stanovanjski kredit

Bivajte udobno in pomagajte ohraniti okolje.

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!

Varčevanje za jutri

Z majhnimi koraki v varno prihodnost.