SISBON

SISBON je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o boniteti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem kreditnih poslov s fizičnimi osebami in vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb.

V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Član sistema lahko v sistemu izmenjave informacij dostopa do podatkov, ki jih lahko uporablja izključno za namen sklepanja novega posla s komitentom, izterjave zapadlih obveznosti, reklamacije komitenta, ažuriranja podatkov komitenta, spremembe podatkov za posle/matičnih podatkov komitenta in revizije.

V primeru financiranja pravne osebe s poroštvom fizične osebe se tudi za to fizično osebo izvede vpogled v SISBON.

Več informacij SISBON

Stanovanjski kredit

Z našo pomočjo uresničite svoje sanje in izberite enega izmed ugodnih stanovanjskih kreditov, ki smo jih pripravili za vas.

Varčevanje za jutri

Z majhnimi koraki v varno prihodnost.

Internet Banking

MyNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate svoje finance kadarkoli.