Naložbeno varčevanje

 • Varčevanje je jasno in pregledno prek spletne banke
 • Nizki stroški in provizije
 • Varčevanje lahko prekinete
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

 • Varčevanje, namenjeno strankam, ki so že privarčevale 10.000 EUR, želijo varčevati v delnicah in obveznicah ter po želji dodatno vlagati glede na svoje potrebe in želje.
 • Naši izkušeni finančni strokovnjaki vaša sredstva v vašem imenu in za vaš račun vlagajo v globalne delniške in obvezniške investicijske sklade, s katerimi se dnevno trguje na borzi in ki omogočajo panožno in geografsko razpršenost naložbe v več kot 1.700 delnic in 500 obveznic najuspešnejših svetovnih podjetij in držav.
 • Naložbeno varčevanje je jasno in pregledno, omogočamo vam vpogled v naložbeni portfelj prek spletne banke MyNet.
 • Najmanjši poljubni dodatni mesečni znesek vplačila je 50 EUR, zneske pa lahko nakazujete tudi s trajnim nalogom.
 • Varčevanje lahko kadar koli prekinete. Po 15-dnevnem odpovednem roku so vam sredstva na voljo, takoj ko jih potrebujete.
 • Nizki stroški in provizije.
 • Napoved za odmero davka od kapitalskega dobička vam lahko pripravimo v BKS Bank.
 • Zagotavlja optimalno razmerje med tveganjem, donosom in likvidnostjo naložbe.
 • Naložba ne daje zajamčenega donosa.
 • Naložbena politika varčevanja je sestavljena iz globalnih delniških in obvezniških investicijskih skladov izdajatelja z globalno razpršenostjo, ki zasleduje gibanje globalnih indeksov in visoke likvidnosti ter instrumentov denarnega trga.
 • Za merilo uspešnosti Naložbenega varčevanja smo v banki izbrali ustrezen primerjalni tržni indeks, ki odseva dogajanja na izbranem trgu glede na izbrano naložbeno politiko, MSCI World Index v EUR (50 %) in S&P Eurozone Government Bond Index (50 %).

Izjava o omejitvi odgovornosti

Tržno sporočilo je namenjeno seznanjanju vlagateljev s storitvijo individualnega upravljanja premoženja oziroma varčevalnimi produkti BKS Bank AG, Bančne podružnice, in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot ga je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finanč-nimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančne podružnice, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Internet Banking

MyNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate svoje finance kadarkoli.

Vezane vloge

Z vezano vlogo do varne in zanesljive naložbe.

mBroker

Z novo mobilno aplikacijo mBroker so vsi svetovni trgi na vaši dlani.