Namensko premijsko varčevanje

 • Varna in donosna naložba denarja
 • Varčevanje je mogoče v domači valuti
 • Minimalni obvezni pologi
 • Neomejena dodatna vplačila za doseganje višje obrestne mere
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

 • Varčevalno pogodbo lahko sklenejo komitenti banke; varčevanje je mogoče v domači valuti;
 • doba varčevanja je od 3 do 10 let;
 • najnižji redni mesečni znesek nakazila znaša 20 EUR;
 • dodatni pologi so možni v poljubni višini;
 • redna mesečna nakazila v varčevalnem letu so pogoj za letni pripis premije;
 • višina premije je odvisna od vrste transakcijskega računa in izbranega mesečnega zneska varčevanja;
 • najpozneje leto dni po preteku varčevanja lahko upravičenec najame namenski kredit pod ugodnimi pogoji;
 • upravičenec lahko zaradi najema namenskega kredita kadar koli brez stroškov odstopi od varčevalne pogodbe;
 • varčevalec lahko na upravičenca prenese pravico do najema namenskega kredita pod ugodnimi pogoji;
 • varen način varčevanja, saj so naložena sredstva del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.
 • Varen način varčevanja, saj so denarna sredstva del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi;
 • minimalni obvezni pologi in neomejena dodatna vplačila za doseganje višje obrestne mere;
 • donosno varčevanje in zajamčeno ugodni pogoji najema namenskega kredita (nižje obresti);
 • znižanje obrestne mere namenskega kredita se ne izključuje z ugodnostmi, do katerih je kreditojemalec upravičen na podlagi drugih komercialnih akcij;
 • možnost prenosa pravice do ugodnega kredita z varčevalca na upravičenca kadar koli v varčevalnem obdobju;
 • kombinacija spremenljive osnovne obrestne mere in fiksnega dodatka k osnovni obrestni meri ter premije v celotnem varčevalnem obdobju zagotavlja visoko in stabilno obrestno mero;
 • dodatna nakazila in podatki o stanju varčevanja na straneh spletne banke.
 • Obrestna mera je sestavljena obrestna mera in je seštevek osnovne obrestne mere in dodatnih obresti, ki so odvisne od pogodbenega obdobja in vsakokratnega letnega zneska varčevanj;
 • aktualna osnovna obrestna mera in dodatne obresti so razvidne iz Sklepa o obrestnih merah za varčevanje, ki je dostopen na spletni strani banke in v poslovalnicah banke;
 • letna premija je dodatna nagrada za varčevalce, ki redno nakazujejo mesečne obroke varčevanja. Višina premije je odvisna od vrste transakcijskega računa varčevalca in višine mesečnega zneska varčevanja.
Razmejitev obresti

V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06) morajo davčni rezidenti, katerih skupni znesek obresti vezanih denarnih sredstev in varčevanj presega 1.000 EUR, vsakega 28. februarja tekočega leta za preteklo leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti, in to na obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v preteklem letu.

V primeru sklenitve pogodbe o varčevanju ali vezavi sredstev za obdobje, ki je daljše od enega leta, lahko varčevalec skladno z davčno zakonodajo uveljavlja 84. člen Zakona o dohodnini. To pomeni, da bo banka o obrestih, ki bodo obračunane v vsakem davčnem letu, davčni upravi poročala, kot da so te izplačane.
​​​​​​​
Varčevalec, ki se za uveljavitev 84. člena Zakona o dohodnini ne odloči ob sklenitvi pogodbe, ima skladno z zakonskimi določili možnost željo o uveljavitvi tega člena banki sporočiti najpozneje do konca koledarskega leta, v katerem je bila pogodba o dolgoročni vezavi oziroma varčevanju sklenjena. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah ter dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani DURS.

 • Veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica) in davčna številka;
 • odprt paketni transakcijski račun.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si