Odlog plačila kredita COVID-19

Kako učinkovito pristopiti k odlogu odplačila kredita zaradi posledic epidemije Koronavirusa.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Na podlagi določil ZIUOPOK lahko za odlog plačila obveznosti zaprosijo kreditojemalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  
  1. Kreditojemalec ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je državljan Republike Slovenije.
  2. Obveznosti, za katere kreditojemalec poda vlogo za odlog odplačila, še niso zapadle v plačilo do razglasitve epidemije virusa (12. 3. 2020).
  3. V vlogi kreditojemalec navede dejstva in okoliščine ter doda ustrezna dokazila, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti.

Ne glede na navedeno, lahko vlogo oddajo tudi kreditojemalci, ki zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne morejo zagotavljati poplačila obveznosti in ne izpolnjujejo zadnjih dveh pogojev.

Po najboljših močeh se bomo potrudili čim prej obravnavati vsako vlogo, vendar zaradi pričakovanega povečanega števila prejetih vlog predvidevamo, da bo treba na obravnavo vloge in sklenitev ustreznega dodatka k pogodbi počakati nekoliko dlje kot običajno, zato prosimo za razumevanje.

Vlogo lahko posredujete kot:

1. Fizična oseba
  • prek spletne banke MyNet,
  • vašemu osebnemu svetovalcu prek e-pošte,
  • na e-poštni naslov info@bksbank.si ali
  • osebno v poslovalnici, kar pa v času epidemije odsvetujemo.

Fizične osebe izpolnijo Vlogo za odlog plačevanja kredita.

2. Pravna oseba
  • vašemu osebnemu svetovalcu prek e-pošte ali
  • osebno v poslovalnici ob predhodnem dogovoru s svetovalcem, kar v času epidemije odsvetujemo.

Pravne osebe morajo poleg Vloge za odlog plačevanja kredita izpolniti tudi Mesečno poročilo o stanju likvidnosti za pravne osebe in Poročilo o stanju likvidnosti ob podani vlogi za pravne osebe.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si