FAQ – pogosto zastavljena vprašanja

Če pogodbenega razmerja niste sklenili neposredno z nami, so bili vaši finančni instrumenti in sredstva k nam preneseni z drugih borznoposredniških hiš oziroma bank, in sicer je bil prenos opravljanja investicijskih storitev in poslov z mesecem februarjem 2014 opravljen s Factor Banke d.d., z junijem 2016 s Perspektive d.d., z aprilom 2018 z Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. in z marcem 2019 z Alta Invest d.d..

Vse prenesene pogodbe se morajo sčasoma obnoviti. Prosimo vas, da se za termin obnovitve obrnete na katero koli našo poslovalnico.

Trgovalni račun lahko odprete v kateri koli naši poslovalnici, s seboj pa prinesite osebni dokument,  bančno kartico in davčno številko. Predhodno nam to lahko sporočite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. V najkrajšem času vas pokličemo in se dogovorimo za sestanek.

Vodenje trgovalnega računa se strankam obračuna v skladu s točko 1.2. vsakokrat veljavne Tarife banke (nadomestilo za vzdrževanje poslovnega razmerja). 

Za nakup ali prodajo finančnih instrumentov se obrnite na naše borzne posrednike na spodnjih telefonskih številkah ali oddajte naročilo prek spletne aplikacije MyBroker ali mobilne aplikacije mBroker.

Oddaja borznih naročil

Pon.–pet: 8.–16. ure
T: +386 1 589 09 85

Oddaja borznih naročil za tuje trge

Pon.–pet.: 16.–22. ure
T: +386 1 589 58 33

Za pridobitev uporabniškega imena in gesla za dostop do MyBroker nam pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. Uporaba aplikacije je brezplačna.

Spletno trgovalno aplikacijo, imenovano MyBroker, najdete na naslovu mybroker.bksbank.si. Prosimo vas, da geslo ob prvi uporabi spremenite (zavihek Moj račun) in ga skrbno varujete.

V primeru, da je bil vaš portfelj prenesen iz Alte ali GBD in ste bili uporabnik njihove spletne trgovalne aplikacije, lahko koristite MyBroker. GBD uporabniška imena in gesla ostajajo enaka. Pred uporabniškim imenom Alte pa dodajte BKS brez presledka. Geslo za prijavo ostaja enako.

Če so na vašem trgovalnem računu prosta denarna sredstva, se bodo odprte postavke pobotale iz njih, če razpoložljivih sredstev ni, pa je potrebno nakazilo. To lahko izvedete na SI56 3500 1000 0072 371, pri sklicu pa uporabite SI00 in svojo davčno številko. Podatek, ali je treba nakazati denarna sredstva, lahko najdete na obračunu, in sicer nad podpisom banke, kjer piše bodisi da se znesek pobota v skladu s 312. členom Obligacijskega zakonika bodisi da dolžni znesek nakažite na SI56 3500 1000 0072 371, pri sklicu pa uporabite SI00 in svojo davčno številko.

Nakazilo denarnih sredstev na transakcijski račun lahko naročite prek telefona na +386 1 589 57 00 ali prek elektronskega naslova vrednostnipapirji@bksbank.si. Nakazilo lahko naročite tudi prek trgovalne aplikacije; zahtevek najdete v sklopu Naročila/Denarna naročila. Nakazilo sredstev na svoj trgovalni račun izvedete z nakazilom na SI56 3500 1000 0072 371, pri tem pa za sklic uporabite SI00 in svojo davčno številko.

Če ste spremenili svoj uradni (stalni ali začasni) naslov, se oglasite v eni izmed naših poslovalnic ali pa nam obojestransko kopijo posodobljenega uradnega dokumenta posredujte na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si . V izpolnitev vam bomo posredovali ustrezen obrazec.

Koda člana BKS Bank AG, Bančne podružnice, pri KDD je 2B. Če želite izpis svoje številke trgovalnega računa, vas prosimo, da nam zahtevo posredujete na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.

Prosimo, da nam za razlago postavk Tarife – stanje portfelja, ležarine, provizije, stroški tujih izpolnitvenih pomočnikov in vodenje trgovalnega računa – na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si posredujte vprašanje in svoje podatke in v najkrajšem času boste prejeli odgovor.

Prosimo vas, da nam za vnos finančnega instrumenta na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si posredujete oznako ali ISIN finančnega instrumenta in finančni instrument bo dodan, o čemer boste tudi obveščeni.

Dividende in vsi ostali prilivi bodo nakazani tako, kot ste označili ob podpisu pogodbe oziroma bodo nakazani avtomatično na vaš transakcijski račun, če niste podpisali ustreznega obrazca za nenakazovanje.
Če dividend niste prejeli na svoj transakcijski račun, so na vašem trgovalnem računu. Nakazilo denarnih sredstev na svoj transakcijski račun, ki je v naših evidencah, lahko naročite prek telefona na telefonski številki +386 1 589 57 00, prek trgovalne postaje ali prek elektronskega naslova vrednostnipapirji@bksbank.si.
Če želite, da se vsi prilivi avtomatsko nakazujejo na vaš transakcijski  račun in denarna sredstva ne ostajajo na vašem trgovalnem računu,  nas o tem obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in poslali vam bomo ustrezni obrazec.

Znesek se na trgovalni račun prenese na dan izplačila dividende oziroma so prilivi – če iz pogodbene dokumentacije izhaja njihovo avtomatsko nakazovanje na vaš transakcijski račun – preneseni v enem delovnem dnevu od dneva izplačila dividende.

Nadomestila povezana s korporacijskimi dejanji se obračunajo v skladu s točko 6.3. vsakokrat veljavne Tarife banke.

Stroški sprejema prevzemne ponudbe so odvisni od vrednosti finančnih instrumentov, in se obračunajo v skladu s točko 6.1. vsakokrat veljavne Tarife banke.

LEI (Legal Entity Identifier) je mednarodna oznaka pravnih oseb v svetovnem sistemu. Povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih. Brez LEI poslov s finančnimi instrumenti ne morete opravljati. Za pridobitev kode se obrnite na KDD ali Ajpes, nam pa jo posredujte na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.

Dedič mora za prenos sredstev in vrednostnih papirjev odpreti trgovalni račun. Na BKS Bank (elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si) mora nato posredovati sklep o dedovanju, številko svojega trgovalnega računa in kodo člana (banke ali borzno posredniške družbe), pri katerem je trgovalni račun odprt. Ob urejanju dedovanja bomo potrebovali vpogledati v originalni pravnomočni sklep. Stroški prenosa vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja se obračunajo v skladu s točko 4.2. oziroma 5.2. ter točko VIII. vsakokrat veljavne Tarife banke. 

Če nam pred izplačilnim dnevom dividende niste posredovali obrazca KIDO-1 za dividende oziroma obrazca KIDO-2 za obresti, potrjenega s stranki davčnega urada v državi rezident-stva, boste ob prejemu dividende dvojno obdavčeni (po polni stopnji v RS, to je 25,00 %). V tem primeru lahko znižanje ali oprostitev davka uveljavljate retroaktivno prek finančne uprave RS (obrazci KIDO-9 za dividende oziroma KIDO-10 za obresti). Če ste nam obrazec KIDO-1 za dividende oziroma obrazec KIDO-2 za obresti posredovali predhodno, boste obdavčeni v skladu s Pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in državo vašega rezidentstva. Če nam pred izplačilnim dnevom dividende niste posredovali obrazca KIDO-1 za dividende oziroma obrazca KIDO-2 za obresti, potrjenega s stranki davčnega urada v državi rezidentstva, boste ob prejemu dividende dvojno obdavčeni (po polni stopnji v RS, to je 25,00 %). V tem primeru lahko znižanje ali oprostitev davka uveljavljate retroaktivno prek finančne uprave RS (obrazci KIDO-9 za dividende oziroma KIDO-10 za obresti). Če ste nam obrazec KIDO-1 za dividende oziroma obrazec KIDO-2 za obresti posredovali predhodno, boste obdavčeni v skladu s Pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in državo vašega rezidentstva.

Davčno napoved lahko oddate sami, mi jo naredimo brezplačno, če imate upravljanje premoženja ali bančni paket, ki vsebuje brezplačno  izdelavo napovedi. Davčno napoved vam lahko pripravimo tudi odplačno. Če se odločite za naročilo izdelave napovedi, nam zahtevo pošljite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. Strošek izdelave napovedi se obračuna v skladu s točko VIII. Ostalo vsakokrat veljavne Tarife banke. 
Rok za oddajo napovedi za preteklo leto je 28. februar.

O nameravanem prenosu nas obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in pripravili vam bomo nalog za prenos. Obenem nam morate sporočiti tudi številko KDD-računa in kodo člana oziroma številko računa pri drugi skrbniški banki, na katerega oziroma iz katerega prenašate finančne instrumente. Hkrati vam bo morala enak nalog pripraviti tudi druga stran. Strošek prenosa se obračuna v skladu s točko 4.2. oziroma 5.2. vsakokrat veljavne Tarife banke. Obračunamo vam tudi stroške KDD ali skrbniške banke.

O nameravanem prenosu nas obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. Na podlagi pravnega temelja (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, posojilna pogodba, ipd.) vam bomo pripravili nalog za prenos vrednostnih papirjev. Obenem nam morate sporočiti tudi številko KDD-računa in kodo člana oziroma številko skrbniškega računa drugega imetnika. Hkrati mora nalog za spremembo imetnika pripraviti drug imetnik pri svojem članu KDD ali skrbniški banki. Stroški prenosa za finančne instrumente se obračunajo v skladu s točko 4.2. vsakokrat veljavne Tarife banke. Obračunamo vam tudi stroške KDD ali skrbniške banke.

Povpraševanje po opustitvi vrednostnih papirjev (trajni neodplačni odpovedi vrednostnim papirjem) na vašem trgovalnem računu pri BKS Bank nam pošljite v elektronskem sporočilu na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. Če je instrument primeren za prenos na račun za opustitev vam bomo pripravili naloge za prenos vrednostnih papirjev. Strošek prenosa se obračuna v skladu s točko 4.2. oziroma 5.2. vsakokrat veljavne Tarife banke. Pri prenosu vrednostnih papirjev vam obračunamo tudi stroške KDD ali skrbniške banke.

Vzrok za izdajo obračuna lahko najdete v obrazložitvi nad podpisi. Strošek je bil zaračunan v skladu z veljavno Tarifo banke.
V primeru obračuna za Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev oz. ležarine: nadomestilo se obračuna četrtletno glede na povprečno vrednost portfelja konec posameznega meseca. Če znesek nadomestila skupaj z morebitnim nadomestilom iz V. točke Tarife banke ne preseže 20 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtletju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtletju, ko vsota nezaračunanih nadomestil preseže 20 EUR, vendar najpozneje po zaključku zadnjega četrtletja tekočega leta, in to ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

Vse finančne ustanove, ki ponujajo možnost trgovanja in hrambe vrednostnih papirjev obračunavajo stroške nadomestil vzdrževanja stanj. Na obračunu so stroški razdeljeni na strošek, ki ga obračuna BKS in strošek, ki izvira iz KDD. Klirinško depotna družba vodi centralni register vrednostnih papirjev, BKS pa je uporabnica tega registra in deluje v vašem imenu in za vaš račun.

Potrdilo o izvršenem plačilu lahko natisnete ali ga naročite v arhivu nalogov, ki je v meniju Plačila/Arhiv nalogov. V navedenem zavihku poiščete želeni nalog. Če se z miško pomaknete na rdeči trikotnik, se pokažejo razpoložljive možnosti. Izberite možnost Potrdilo o plačilu in nato PDF-potrdilo ter izbiro potrdite s klikom na gumb V redu. Če potrebujete potrdilo o plačilu, ki ga overovi banka, v spustnem meniju izberite Naročilo potrdila in izbiro potrdite s klikom na gumb V redu. Po potrditvi izberete način prevzema izdanega potrdila in upoštevate navodila. Če želite potrdilo, ki ga izda banka, se njegova izdaja zaračunava skladno s tarifo banke.

Očitno je prišlo do napake pri nalaganju vašega portfelja. Težava bo odpravljena v najkrajšem možnem času.

Za pojasnila glede oddanega zavrnjenega naročila in v primeru, da ne dobite telefonske povezave, smo dosegljivi na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.

Vaše nakazilo je v prenosu na trgovalni račun v povprečju dobri 2 uri, v kolikor prihaja z druge banke v slovenskem bančnem sistemu.

O spremembi bremena na finančnih instrumentih nas obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in pripravili vam bomo ustrezen nalog.

Za vsa vprašanja v zvezi s trenutno situacijo ter našimi predvidevanji nas lahko kontaktirate na telefonsko številko +386 1 589 58 50 oziroma na elektronski naslov up@bksbank.si.

Poslovanje s finančnimi instrumenti

Oddaja borznih naročil
E: trgovanje@bksbank.si
+386 1 589 09 85
Pon.–pet.: 8.–16. ure

Oddaja borznih naročil za tuje trge
E: trgovanje@bksbank.si
+386 1 589 58 33
Pon.–pet.: 16.–22. ure

Skrbništvo strank
E: vrednostnipapirji@bksbank.si
+386 1 589 57 00
Pon.–pet.: 8.–16. ure

Upravljanje premoženja
E: up@bksbank.si
+386 1 589 09 86
Pon.–pet.: 8.–16. ure