Depozit na odpoklic 33 dni

 • Varna in ugodna oblika naložbe
 • 33-dnevni odpoklic
 • Možnost večkratnih vplačil in enkratnega črpanja sredstev
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pravne osebe in samostojni podjetniki lahko svoja prosta denarna sredstva vežete:
 • v domači valuti EUR, pri čemer mora biti prvi znesek vplačila depozita v višini najmanj 1.000.000 EUR;
 • skupni znesek sredstev na depozitu ne sme presegati zneska 10.000.000 EUR;
 • s 33-dnevnim odpoklicem;
 • z možnostjo večkratnih vplačil in enkratnega črpanja sredstev.
 • Varna in ugodna oblika naložbe za plemenitenje vaših likvidnostnih presežkov;
 • obrestna mera:
  a) spremenljiva (do odpoklica), 1-mesečni Euribor (prilagoditev se izvede vsak bančni delovni dan) + pribitek do dneva odpoklica depozita,
  b) fiksna (od odpoklica do zapadlosti), 1-mesečni Euribor, veljaven na dan odpoklica + pribitek, veljaven na dan odpoklica;
 • banka deponentu omogoči razpolaganje s sredstvi depozita po 33 dneh od dneva odpoklica;
 • depozit je brezplačen;
 • sredstva družb po avstrijski zakonodaji* so del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.

* Avstrijski zakon o gospodarskih družbah iz sistema jamstva izključuje le vloge velikih kapitalskih družb, ki morajo presegati dva od naslednjih pogojev:
- 19,25 mio EUR bilančne vsote;
- 38,5 mio EUR prometa v 12 mesecih pred presečnim dnem;
- 250 povprečno število delavcev v poslovnem letu.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti deponent:
 • izpis iz Poslovnega registra Slovenije;
 • identifikacija zastopnika oz. zastopnikov pravne osebe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
 • podatki o dejanskih lastnikih v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
 • veljaven osebni dokument zastopnika oz. zastopnikov.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Upravljanje premoženja

Za vas se bomo zavzeli in upravljali vaše premoženje že od 30.000 evrov naprej.