S pravo kombinacijo naložb do lepše prihodnosti

V BKS Bank, ki se ponaša s 100-letno tradicijo, imate na voljo poleg ostalih bančnih storitev tudi različne možnosti varčevanja v vrednostnih papirjih. Izbirate lahko med naložbenim varčevanjem, ki predstavlja kombinacijo naložb v delnice, obveznice, naložbe na denarnem trgu in surovine, ter varčevalnimi produkti, kot so BKS Global, BKS Zdravstvo, BKS Tehnologija, BKS Zlato in BKS Trajnostnost. »Za vaša sredstva skrbijo naši izkušeni finančni strokovnjaki. Ti v vašem imenu in za vaš račun vlagajo v instrumente, ki zagotavljajo panožno in/ali geografsko razpršenost vaše naložbe. Strankam zagotavljamo varnost, ažurnost in verodostojnost,« je pojasnil vodja podružnice, pristojen za prodajo, Damjan Hempt.

V BKS Bank imate na voljo sedem oblik plemenitenja premoženja. Izbirate lahko med aktivno upravljanim naložbenim varčevanjem in pasivno upravljanimi varčevalnimi produkti, ki so prilagojeni vašim naložbenim ciljem in odnosom do tveganja. »Pred izbiro vaše naložbene strategije vam na podlagi preteklih izkušenj, znanj, finančnega premoženja, zmožnosti, ciljev in pričakovanj pomagamo pri izbiri primernega produkta,« je povedal sogovornik.

Dve različni naložbeni varčevanji

Naložbeno varčevanje je namenjeno vlagateljem, ki ste že privarčevali 10 tisoč evrov in želite varčevati tako v delnicah kot tudi obveznicah. Po volji lahko tudi dodatno vlagate glede na svoje potrebe in želje. Zagotavlja optimalno razmerje med tveganjem, donosom in likvidnostjo naložbe ter omogoča večjo fleksibilnost portfelja v primeru negativnih trendov na trgih in posledično zmanjševanje nevarnosti izgub. »Naložbe so usmerjene izključno na tuje visoko likvidne razvite kapitalske trge, kjer izbiramo predvsem prvovrstne in dobro preverjene finančne instrumente s potencialom rasti,« je še obrazložil.
Naložbeno varčevanje omogoča dve različni naložbeni politiki, brez vstopne provizije ter brez izstopne provizije po enem letu varčevanja. Priporočena doba varčevanja znaša pet let.

Alternativna naložbena politika

Ta vam omogoča investiranje v vse štiri temeljne naložbene razrede, kot so delnice, obveznice, surovine in naložbene nepremičnine. Kombinacija le-teh se aktivno prilagaja trenutnim tržnim razmeram in vlagateljem omogoča prevzemanje srednje do nizke stopnje tveganja. 

Dinamična naložbena politika

Ta je sestavljena iz delniškega in obvezniškega dela ter instrumentov denarnega trga v takem razmerju, ki vlagateljem omogoča prevzemanje srednje stopnje tveganja in katerih kombinacija se aktivno prilagaja trenutnim tržnim razmeram. 

Pet različnih varčevalnih produktov 

Varčevalni produkti so tudi namenjeni posameznikom, ki ste že privarčevali 10 tisoč evrov in želite varčevati v investicijskih skladih. Prav tako lahko posamezniki glede na vaše potrebe in želje dodatno vlagate. Vsekakor je primerno za vlagatelje, ki imate jasno izoblikovano in začrtano pot varčevanja, od katere ne odstopate, ne glede na visoko nihajnost posameznih investicijskih skladov.
Posamezniki lahko izbirate med petimi različnimi varčevalnimi produkti: BKS Global, BKS Zdravstvo, BKS Tehnologija, BKS Zlato in BKS Trajnostnost, brez vstopne provizije ter brez izstopne provizije po enem letu varčevanja. »Z nami lahko investirate v finančne instrumente izdajateljev z globalno razpršenostjo, ki spremljajo gibanja globalnih delniških indeksov, panogo zdravstva, tehnologije, zlata ali trajnosti,« je dejal Hempt.

  • BKS Global: Sredstva se investirajo v finančne instrumente izdajateljev z globalno razpršenostjo, ki spremljajo gibanja globalnih delniških indeksov.
  • BKS Zdravstvo: Sredstva se investirajo v finančne instrumente izdajateljev z globalno razpršenostjo v panogi zdravstva.
  • BKS Tehnologija: Sredstva se investirajo v finančne instrumente izdajateljev z globalno razpršenostjo v panogi tehnologije.
  • BKS Zlato: Sredstva se investirajo v finančne instrumente, ki spremljajo gibanje cene zlata.
  • BKS Trajnostnost: Sredstva se investirajo v finančne instrumente izdajateljev z globalno in s panožno razpršenostjo, ki spremljajo dejavnike zmanjševanja tveganj glede trajnostnosti (ESG).

Zakaj varčevati?

Nekateri posamezniki že zgodaj pričnete razmišljati o varčevanju in sklenitvi varčevalnega računa, drugi imate nekaj lastnih privarčevanih sredstev, ki jih želite še dodatno oplemeniti. Večina si v takšnih primerih želi, da bi lahko prejeli sredstva takoj, ko jih potrebujete, vsak pa si želi čim bolje izkoristiti prednosti varčevanja na kapitalskih trgih. »Izkušeni finančni strokovnjaki BKS Bank lahko pomagajo, usmerjajo, predvsem pa vsakemu posamezniku individualno svetujejo zanj najustreznejšo pot,« je dodal Hempt.

BKS Bank je že 100 let zanesljiv in kompetenten bančni partner svojim strankam, zaposlenim in poslovnim partnerjem, v Sloveniji pa je prisotna že 24 let. Poslovanje je jasno in pregledno, saj vam varna spletna banka MyNet, spletna aplikacija MyBroker in mobilna aplikacija mBroker omogočajo vpogled v vaše naložbene portfelje 24 ur na dan. »Z vami želimo zgraditi dolgoročen partnerski odnos, ki temelji na zaupanju, predanosti skupnim ciljem, popolni diskretnosti in odgovornosti,« je sklenil Hempt.  

V primeru življenjskih sprememb lahko svoja sredstva hitro in enostavno prestavite v drug naložbeni produkt. Naložbeno varčevanje in varčevalni produkti vam omogočajo visoko razpršitev premoženja, kar omogoča manjšo nihajnost oziroma večjo varnost vašega premoženja. Doba v varčevalnih produktih ni omejena, vplačana sredstva v izbranih produktih pa niso vezana in so vam vedno na voljo. 

BKS Naložbe

Izbirate lahko med kar sedmimi atraktivnimi oblikami plemenitenja premoženja, ki vam omogočajo izkoristiti prednosti varčevanja na kapitalskih trgih.