Rekorden rezultat BKS Bank

05.04.2024

BKS Bank je v prvem letu po svoji 100-letnici dosegla rekorden rezultat. V Sloveniji se je letni dobiček pred obdavčitvijo lani povečal za 75,6 odstotka na 14,8 milijona EUR

Fotografija (Gernot Gleiss, lahko se natisne brezplačno):
Herta Stockbauer, predsednica uprave BKS Bank, in njen naslednik, član uprave Nikolaus Juhász, se ozirata na uspešno leto 2023.
BKS Bank je v letu 2023 v več pogledih dosegala izjemno rast: leto so zaznamovali izjemen razvoj operativnega poslovanja, uspešno izvedena dokapitalizacija in uvedba storitev investicijskega svetovanja v Sloveniji. »Z odličnim poslovnim rezultatom smo zelo zadovoljni. V okolju, ki ga zaznamujejo geopolitične napetosti in gospodarska negotovost, se je naša sposobnost hitrega odziva na spremembe izkazala za pomembnejšo kot kdaj koli prej,« je dejala predsednica uprave BKS Bank Herta Stockbauer. »Naša banka je tako v težkih časih že večkrat dokazala svojo stabilnost in moč inovativnosti.«

Obseg kreditov v višini 7,4 milijarde EUR
Bilančna vsota BKS Bank se je povečala na 10,7 milijarde EUR. Pri kreditnem poslovanju smo zadovoljni s povečanjem kreditov strankam za 3,3 odstotka. V preteklem letu smo v celotni skupini odobrili za 1,5 milijarde EUR novih kreditov, pri čemer jih je bilo 90,9 odstotka namenjenih podjetjem. 

Pri vlogah je prevladovalo povpraševanje po produktih z daljšimi obdobji vezave. Medtem ko so se na računih in hranilnih knjižicah zmanjšale zlasti vloge čez noč, smo zabeležili 62,7-odstotno povečanje vezanih vlog. Te so bile še posebno priljubljene v segmentu prebivalstva, saj so se povečale za 73 odstotkov. »Po nekaj letih nizkih obrestnih mer, v katerih so se vezani produkti varčevanja zmanjševali v korist vlog čez noč, so se stranke odzvale na gibanje obrestnih mer, ki so ga spremljali privlačnejši pogoji z daljšo ročnostjo,« je dodala Jana Benčina Henigman, ki od avgusta 2023 skupaj z Dimitrijem Pregljem opravlja funkcijo vodje podružnice  v Sloveniji.

Čiste obresti po rezervacijah za tveganja so se povečale za 60,9 odstotka
Preobrat na področju obrestnih mer je povzročil normalizacijo obrestnega poslovanja: prihodki iz obresti so se povečali na 322,3 milijona EUR; drugi prihodki iz obresti so se povečali za 21,7 milijona EUR na 47,4 milijona EUR, medtem ko so se odhodki za obresti početverili na 121,1 milijona EUR. 

Hkrati so se zaradi nizke gospodarske rasti povečale rezervacije za tveganja. Leta 2023 so znašale 38,4 milijona EUR, kar predstavlja povečanje za 12,5 milijona EUR. Obrestni rezultat po rezervacijah za tveganja se je s 130,7 milijona EUR povzpel na 210,3 milijona EUR, kar pomeni 60,9-odstotno povečanje. »Takšen razvoj ne odraža le naše preudarne ocene tveganja, temveč tudi našo sposobnost doseganja zelo dobrih finančnih rezultatov v izjemno težkih časih,« zagotavlja Herta Stockbauer.

Poslovanje iz naslova opravnin: zelo dober rezultat na področju plačilnega prometa
Drugi pomembni prihodkovni steber, poslovanje iz naslova opravnin, se je razvijal bolj skromno. Rezultat v višini 64,9 milijona EUR je bil pod ravnjo preteklega leta (–4,8 %), kar je predvsem posledica zmanjšanja opravnin za kredite in poslovanja z vrednostnimi papirji, a se je znatno povečal rezultat plačilnega prometa. Z 11,4-odstotno rastjo in dobičkom v višini 27,7 milijona EUR se je plačilni promet ponovno izkazal za najbolj donosno področje poslovanja iz naslova opravnin. »Odličen rezultat na področju plačilnega prometa kaže, da znamo prepoznati želje strank in jim ponuditi prilagojene rešitve. Trend se očitno giblje v smeri brezgotovinskega plačevanja: v zadnjih letih se je zmanjšala uporaba gotovine, priročno in brezstično plačevanje s kartico, pametno uro ali pametnim telefonom pa je vse bolj priljubljeno,« razkriva predsednica uprave. 
Novost: investicijsko svetovanje v Sloveniji
Tudi v Sloveniji je ponudba storitev z vrednostnimi papirji eden osrednjih stebrov poslovne strategije. BKS Bank se je v zadnjih letih razvila v največjega ponudnika poslov z vrednostnimi papirji. »Da bi še dodatno utrdili svoj položaj kot št. 1, smo uvedli investicijsko svetovanje in tako bistveno razširili ponudbo na področju poslovanja z vrednostnimi papirji,« pojasnjuje Jana Benčina Henigman.

Utrjevanje poti za novo rast
Lastni kapital skupine je 31. decembra 2023 znašal 1,8 milijarde EUR, kar pomeni 14,6-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom. Potem ko smo maja 2023 uspešno izvedli dokapitalizacijo, da bi omogočili nadaljnjo rast osnovne dejavnosti, se je v drugem četrtletju leta 2023 vpisani kapital povečal na 91,6 milijona EUR. Delnice je bilo mogoče vpisati v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem. Bruto izkupiček od izdaje je znašal približno 38 milijonov EUR.

Od aprila 2023 z novoustanovljeno lizinško družbo delujemo tudi v Srbiji. Po uspešni uveljavitvi v Sloveniji, na Hrvaškem in Slovaškem širitev na srbski trg predstavlja nov mejnik v naši strategiji rasti.

Letni dobiček skupine na rekordni ravni
BKS Bank je v prvem letu po svoji 100-letnici dosegla rekorden rezultat: konsolidirani čisti dobiček skupine pred davki je znašal 179,1 milijona EUR, kar je 115,5 milijona EUR več kot leta 2022. Povečanje rezultata je mogoče pripisati zlasti preobratu obrestnih mer, ki je privedel do normalizacije obrestnih poslov, ter rezultatom družb, merjenih po kapitalski metodi, ki se je z 20,7 milijona EUR povečal na 90,4 milijona EUR. Tudi v Sloveniji so v BKS Bank zadovoljni z občutno rastjo letnega dobička pred obdavčitvijo, in sicer z 8,4 milijona EUR na 14,8 milijona EUR.

Inflacija je povečala administrativne stroške
Zaradi zahtevnih razmer na trgu je bil poseben poudarek namenjen dosledni stroškovni disciplini. Kljub temu so se administrativni stroški povečali za 12,7 odstotka, kar predstavlja povečanje za 17,3 milijona EUR. Skupni administrativni stroški so leta 2023 znašali 153,3 milijona EUR. Povečanje je deloma posledica splošnih podražitev in znatnih naložb v digitalizacijo. Pri enem največjih IT-projektov je Slovenija v središču pozornosti: od lanskega leta si intenzivno prizadevamo za poenotenje IT-okolja in uskladitev svojih struktur na domačem in tujih trgih. S tem projektom se bomo ukvarjali tudi v letu 2024,« pravi Herta Stockbauer.

Usmerjeni v uspešno prihodnost
V letu 2023 smo z okrepitvijo uprave odločno zastavili tudi usmeritev v prihodnost. Mag. Dietmar Böckmann, strokovnjak za IT-tehnologijo in digitalizacijo, nas bogati s svojimi izkušnjami ter doslednim razumevanjem tehnološkega razvoja in digitalnih inovacij, Claudia Höller pa kot vodja oddelka za tveganja skrbi, da se bomo kar najbolje prilagodili nenehno spreminjajočemu se tveganemu okolju in da pri tem ne bomo pozabili na obravnavo obremenitev s tveganji.

Julija 2024 bo prišlo do menjave vodstva: dr. Herta Stockbauer bo po več kot 30 letih dela v BKS Bank, od tega je bila 20 let članica upravnega odbora in deset let predsednica upravnega odbora, svojo odgovornost predala v roke mag. Nikolausu Juhászu, ki je v BKS Bank zaposlen že 25 let in ki bo prevzel mesto predsednika uprave. »Mag. Juhász predstavlja kontinuiteto in odločen duh, ki je značilen za našo družbo in zaradi katerega smo bili zadnja leta tako uspešni,« dodaja Herta Stockbauer.

BKS-leasing, d. o. o.
Poleg bančnih poslov BKS Bank z družbo BKS-leasing, d. o. o. v Sloveniji izvaja tudi lizinške posle. Družba BKS-leasing, d. o. o. zaposluje 18,9 zaposlene osebe (v enoti človek-leto) in je dosegla čisti dobiček poslovnega leta v višini 5,4 milijona EUR pred obdavčitvijo. Pri poslovanju se osredotoča na lizing motornih vozil, premičnin in nepremičnin. Ob koncu leta 2023 je obseg lizinških poslov znašal 176,6 milijona EUR.

V primeru nadaljnjih vprašanj se obrnite na: 
Barbara Drganec
BKS Bank AG, Bančna podružnica 
E: barbara.drganec@bksbank.si
T: +386 1 58957-07
www.bksbank.si

mag. Angelika Dobernig
BKS Bank AG
E: angelika.dobernig@bks.at
T: 0463/5858594
www.bks.at

Gre za tržno sporočilo. Sporočilo je namenjeno informativni predstavitvi poslovanja družbe BKS Bank AG in njenih investicijskih storitev in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe za prodajo ali nakup ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov (družbe). Pri vsakem nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj sredstev, kot jih je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.