BKS Bank je v 100. leto poslovanja vstopila z odličnim rezultatom 

08.04.2022

Leta 2021 je BKS Bank dosegla pomembni finančni prelomnici: 10 milijard EUR bilančne vsote in 8 milijard EUR vlog strank, ki niso banke. Letni dobiček v višini 80,8 milijona EUR je lanskega presegel za 8,0 %. Tudi v Sloveniji ima BKS Bank za seboj dobro poslovno leto. Zaradi vojne v Ukrajini pa je pogled v jubilejno leto le zadržano optimističen.

Fotografija (Gernot Gleiss, brezplačen dostop): Predsednica uprave Herta Stockbauer in član uprave Alexander Novak: Slovenija je najpomembnejši tuji trg BKS Bank.

Fotografija (Gernot Gleiss, brezplačen dostop): Predsednica uprave Herta Stockbauer in član uprave Alexander Novak: Slovenija je najpomembnejši tuji trg BKS Bank.

»Februarja 1922 je svoja vrata odprla Kärntner Kredit- und Wechselbank Ehrfeld & Co in tako postavila temeljni kamen današnje BKS Bank. Preteklih 100 let je bilo z različnih vidikov zelo dinamičnih. Bančno poslovanje se je večkrat temeljito spremenilo. Prebiti se je bilo treba skozi velike krize, kot sta bili druga svetovna vojna in finančna kriza. Našo zgodovino pa so zaznamovali tudi številni spodbudni dogodki. Kot primer naj navedem preobrazbo banke iz institucije, usmerjene k podjetjem, v univerzalno banko, uspešno širitev znotraj Avstrije ob koncu devetdesetih let, vstop v tujino, ki se je začel z uspešno širitvijo v Slovenijo, in borzno kotacijo leta 1986. Uspešno je bilo tudi poslovno leto 2021. Jubilejno leto smo januarja začeli zelo optimistično. Vendar pa so geopolitične razmere zaradi vojne v Ukrajini  naše veselje močno skalile,« pravi Herta Stockbauer, predsednica uprave BKS Bank. 

Vojna v Ukrajini BKS Bank ni neposredno prizadela
»Dolga leta je vladalo prepričanje, da je vojna v Evropi nepredstavljiva. Ruski napad na Ukrajino nam je boleče pokazal, da nevarnost vojne na evropskih tleh ni stvar preteklosti.
Sočustvujemo z vsemi ljudmi, ki trpijo zaradi te nesmiselne vojne. Vojna ne vpliva neposredno na BKS Bank, saj do Ukrajine in Rusije nimamo izpostavljenosti, vendar pa je tudi naša institucija deležna posrednih posledic. Upamo, da bodo mirovna pogajanja kmalu pripomogla k prekinitvi bojev in se bo začela hitra obnova Ukrajine. Pričakujemo, da bo leto 2022 polno izzivov,« nadaljuje Stockbauerjeva. 

Bilančna vsota presegla 10 milijard EUR
Zelo zadovoljna pa je predsednica uprave z gibanjem najpomembnejših bilančnih kazalnikov za leto 2021. Prvič v zgodovini družbe je bilančna vsota z 10,6 milijarde EUR presegla mejnik 10 milijard EUR. 

Področje financiranja je bilo zelo uspešno – terjatve do strank so dosegle približno 7 milijard EUR, kar pomeni povečanje obsega kreditov za 5,9 %. »Okrevanje gospodarstva po pandemiji je bilo po drugem kvartalu obsežno, številna podjetja so nadoknadila odložene investicije in izdatno investirala. Pri poslovanju s prebivalstvom se povpraševanje po stanovanjskem financiranju ni zmanjšalo,« pove Stockbauerjeva. 

Vloge strank, ki niso banke, so se z 8,1 milijarde EUR povzpele na najvišjo raven doslej. Za primerjavo: leta 2018 so v BKS Bank vloge strank, ki niso banke, prvič presegle 6 milijard EUR, manj kot tri leta pozneje pa je ta vsota za več kot 2 milijardi EUR višja. 

Letni dobiček bistveno višji
Zelo dobro operativno poslovanje se odraža tudi v letnem dobičku skupine. Posebej pozitivno je dejstvo, da rast rezultata temelji na več stebrih: čiste obresti po rezervacijah za tveganja v višini 106,5 milijona EUR in rezultat iz opravnin v višini 67,1 milijona EUR imajo odločilen delež v dobrem rezultatu. V preteklem poslovnem letu je banki znova uspelo zamejiti rast administrativnih stroškov na 125,3 milijona EUR (+1,8 %). BKS Bank je dosegla letni dobiček v vrednosti 80,8 milijona EUR. Lanskega je presegla za 8,0 % in s tem je bil dobiček bistveno višji, kot smo pričakovali v začetku leta 2021.

Dobro poslovno leto tudi v Sloveniji
»Na uspeh je pomembno vplivalo tudi bančno in lizinško poslovanje BKS Bank v Sloveniji. Tako je slovenska podružnica BKS Bank dosegla letni dobiček pred obdavčitvijo v vrednosti 5,3 milijona EUR, BKS-leasing d. o. o. pa 3,2 milijona EUR,« poroča član uprave Alexander Novak. 

Ob koncu leta 2021 je stanje odobrenih kreditov in lizinških poslov BKS Bank v Sloveniji znašalo 877,3 milijona EUR. »Ob tem je bilo zelo zadovoljivo tudi povpraševanje po zelenih kreditih, ki spodbujajo investicije v varstvo podnebja. Cilj BKS Bank je nadgraditi ponudbo trajnostnega financiranja in tudi v poslovanju z vrednostnimi papirji ponuditi trajnostne naložbe. Zeleni krediti in zelene naložbe imajo ključno vlogo pri doseganju ciljev evropskega Zelenega dogovora. Okrepile se bodo investicije v obnovljive vire energije, trajnostno mobilnost in zelene stavbe. Približno 40 % celotne porabe energije v EU odpade na stavbe,« pojasnjuje Novak. Tudi BKS Bank sprejema številne ukrepe za varstvo podnebja. Tako je na primer na strehi slovenske podružnice BKS Bank že več let nameščen fotovoltaični sistem, vozni park pa z dizelskih vozil postopoma prehaja na hibridne modele. 

2022: Uvedba naložbenega svetovanja
Pomembno rast je slovenska podružnica dosegla pri vlogah strank, ki niso banke. Povečale so se za 16,7 % na 1.463,7 milijona EUR. Vrednost portfeljev je 31. 12. 2021 znašala 2.755,9 milijona EUR. »Poslovanje z vrednostnimi papirji je eno od osrednjih poslovnih področij BKS Bank v Sloveniji. Doslej smo strankam ponujali sklepanje poslov brez svetovanja. V preteklem letu smo začeli z uvedbo naložbenega svetovanja, saj želimo še bolj utrditi svoj položaj največjega ponudnika poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji,« pove predsednica uprave Stockbauerjeva .

Uspešni tudi pri lizinškem poslovanju
Z nakupom slovenske lizinške družbe leta 1998 se je začela mednarodna širitev BKS Bank. BKS-leasing d. o. o. je po tem datumu dosegla številne uspehe. V letu poročanja so lizinški posli narastli na 166,4 milijona EUR.