Arhiv emisij obveznic

  Končni pogoji izdaje Informacije o produktu
Emisije v letu 2023    
3,75% BKS Bank Green Bond 2023-2029/7 Prenos Prenos