BKS-leasing ponosni partner pri financiranju zelene mobilnosti

Veliko vlogo pri aktivnemu varstvu narave predstavlja tudi prehod na električna in hibridna vozila. Povpraševanje po njih se je v zadnjem času povečalo. »Zavedanje, da vsak lahko doda svoj prispevek k bolj zelenemu okolju in čistejši prihodnosti naših otrok, narašča,« opaža direktorica BKS-leasinga Mojca Lazič. 

Do lizinga običajno že v nekaj urah 

BKS-leasing ravno s hitrimi in ugodnimi lizingi omogoča enostaven pre-hod na okolju prijaznejšo mobilnost, s čimer posledično poskrbijo za manjši izpust emisij. »V BKS-leasingu se zavedamo, da v današnjem tempu ljudje potrebujejo hitre in učinkovite rešitve. Ravno zaradi tega je pri nas lizing običajno možno dobiti že v nekaj urah,« o odobritvi financi-ranja pravi direktorica Lazič. »Smo tudi zelo fleksibilni v smislu individual-ne prilagoditve glede na potrebe in zmožnosti stranke. Strankam želimo biti čim bolj v pomoč in oporo,« še dodaja sogovornica. 

V ospredju trajnost in zeleni produkti

V BKS Bank so že vrsto let pionir na področju trajnosti. Aktivni so pri ključni nalogi, ki jo imajo banke in lizingi pri varovanju podnebja. »Smo del avstrijske banke, ki letos beleži 100-letnico delovanja. Naše vodilo je odgovornost in bližina, zato dajemo izredno velik poudarek na uvajanju zelene tehnologije. V svoji strategiji v ospredje postavljamo trajnost in zelene produkte, saj smo člani Green Finance Alliance. Med drugim se lahko pohvalimo s certifikatom EMAS, odlično oceno agencije ISS ESG, članstvom v indeksu trajnostnega razvoja Vönix in oznako Green Brand,« navaja direktorica. 
 

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!