Raznoliko usposabljanje in razvoj kadrov

Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih je še posebej pomembno za uspešnost našega podjetja. Odlične svetovalne storitve lahko zagotovijo le dobro usposobljeni zaposleni. V letu 2022 so se naši zaposleni skupno izobraževali 41.874 ur.

Velik del usposabljanja in izpopolnjevanja poteka v našem izobraževalnem centru v Palais Christalnigg v Celovcu. Stavba je prenovljen biser baročne arhitekture.

Od začetka leta 2019 v celoti deluje nova učna platforma. Zaposleni prek te platforme rezervirajo tečaje usposabljanja, opravijo tečaje e-učenja in preverijo svoje zahteve glede usposabljanja. Vodje uporabljajo sistem za kontrolo učenja za nadzor nadaljnjega razvoja svojih ekip. Našim zaposlenim so poleg specialističnih seminarjev na voljo tudi seminarji za digitalne veščine in oseben razvoj.

Raven izobraževanj zagotavlja visoke standarde

Zaposleni prejmejo osnovna bančna znanja že takoj po vstopu z izobraževanjem BKS College. To se nato dodatno razširi na tematsko specifičnih tečajih usposabljanja in končno na specialističnem usposabljanju. Primeri vključujejo usposabljanje za naložbenega svetovalca, svetovalca za pravne in fizične osebe. Številni tečaji se končajo z izpitom, npr. s certifikatom EIP naših naložbenih svetovalcev.

Dobro usposobljen vodstven kader

BKS Bank pri izbiri vodji daje velik pomen visoki socialni in strokovni usposobljenosti ter bodoče kadre celovito pripravlja na to nalogo. Novi vodje se zato obvezno udeležijo tečaja za nove vodje.