Izdaje obveznic

Osnovni prospekt Odobren  PDF

Osnovni prospekt BKS Bank 2024

Povezani dokumenti

Letno poročilo skupine

Poslovno poročilo 2022

26. april 2024 Prenos
1. Dodatek k osnovnemu prospektu za leto 2023 16. novembra 2023 Prenos

Osnovni prospekt BKS Bank 2023

Povezani dokumenti

Poslovno poročilo 2022

Poslovno poročilo 2021

Medletno poročilo na dan 31. marca 2023 

15. junija 2023 Prenos
To je tržno sporočilo. Informacije v teh informativnih listih so namenjene izključno zagotavljanju ne zavezujočih informacij strankam in v nobenem primeru ne nadomeščajo nasveta o nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev. Ne gre za ponudbo ali poziv k nakupu ali prodaji v njih navedenih vrednostnih papirjev niti za priporočilo, nakup ali prodajo. Ti informativni listi niso bili pripravljeni v skladu z zakonodajo, ki spodbuja neodvisnost investicijskih raziskav, in za njih ne velja prepoved trgovanja o razširjanju investicijskih raziskav. Edina pravna podlaga za opisane produkte je objavljeni osnovni prospekt družbe BKS Bank AG z dne 15. junija 2023 in osnovni prospekt družbe BKS Bank AG z dne 26. aprila 2024, vključno z vsemi dokumenti, vključenimi s sklicevanjem, in vsemi dodatki, ter objavljeni končni pogoji, vključno s povzetkom, ki so brezplačno na voljo na izdajateljevi spletni strani https://www.bksbank.si/izdaje obveznic in v poslovnih prostorih BKS Bank AG, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana v času uradnih ur. Potrditev osnovnega prospekta s strani pristojnega organa se ne sme razumeti kot potrditev ponujenih vrednostnih papirjev. Priporočamo, da pred odločitvijo o naložbi preberete osnovni prospekt, da bi ocenili morebitna tveganja, potencialen donos in prednosti naložbe. Te obveznice niso zaščitene z zakonskim jamstvom za vloge. Več informacij o nadaljnjih razlikah med obveznicami in bančnimi vlogami je na voljo na spletni strani banke BKS Bank AG na naslovu https://www.bksbank.si/informacije za stranke.