Koga iščemo?

Učinkovitost in motiviranost sta ključ do uspeha. Zaposlenim, ki spoštujejo ti vrednoti, so pri nas odprte številne možnosti.

Vaša področja dela:
 • Kot univerzalna banka v Avstriji in v Sloveniji zaposlujemo strokovnjake na različnih strokovnih področjih.
Karierne priložnosti se ponujajo na vseh področjih:
 • poslovanje s podjetji in prebivalstvom;
 • vodenje poslovalnic in poslovnih enot;
 • digitalno bančništvo;
 • kontroling in računovodstvo;
 • IT in organizacija poslovanja.
Katere kvalifikacije iščemo?

Vsako delovno mesto s seboj prinaša različne zahteve in potrebne kvalifikacije. Poleg strokovne usposobljenosti pri zaposlenih iščemo naslednje kompetence:

 • usmerjenost k strankam;
 • analitične sposobnosti;
 • način dela, usmerjen k ciljem in rešitvam;
 • podjetniško razmišljanje in ravnanje;
 • visoka raven samoiniciativnosti in odgovornosti;
 • prodajne veščine;
 • pozitivna naravnanost do IT;
 • poznavanje projektnega in procesnega managementa.
Katere študijske smeri so primerne za nas?

Iščemo zlasti diplomante strokovnih visokih šol in univerz naslednjih študijskih smeri:

 • bančništvo in finance;
 • ekonomija;
 • poslovna informatika;
 • informacijski management, digitalni management;
 • digitalni marketing;
 • pravne znanosti.