Rastite z nami

Trajnostnemu razvoju zaposlenih namenjamo veliko pozornosti, prav tako njihovim strokovnim in socialnim kompetencam. Zaposlenim omogočamo kakovostna usposabljanja s sodobnimi metodami.

Mladim omogočamo uspešen začetek poklicne poti.

Karierni program za ženske

Zastavili smo si cilj, da delež žensk na vodilnih položajih povečamo na najmanj 35 %. Pomemben prispevek k temu je naš karierni program za ženske.

Program za razvoj talentov

Cenimo zaposlene. S programom za osebni in strokovni razvoj Orientierung.Engagement.Chancen boste lažje sledili svojim kariernim ciljem.