Pomembna dokumentacija

S klikom na spodnji gumb si lahko ogledate tečaje banke.

Tečajne liste

Sistem jamstva za vloge pri BKS Bank AG, Bančni podružnici

V skladu s slovenskima zakonoma, ki urejata bančništvo in sistem jamstva za vloge, je v priloženem dokumentu predstavljen sistem jamstva, ki velja za vloge pri BKS Bank AG, Bančni podružnici.

Jamstvo za vloge pri BKS Bank AG, Bančni podružnici je zagotovljeno preko jamstvene sheme po avstrijskem zakonu, ki ureja bančništvo in po avstrijskem zakonu, ki ureja jamstvo za vloge in odškodnine za vlagatelje (ESAG).
 

Obvestilo o jamstvu za vloge
Informacije o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev

V BKS Bank AG, Bančni podružnici, vaše mnenje jemljemo resno in si prizadevamo, da so naše storitve v vaše zadovoljstvo. V kolikor z našo storitvijo niste bili popolnoma zadovoljni, vas prosimo za vaše mnenje o tem, kako se lahko izboljšamo. Če imate pripombo na naše poslovanje ali pritožbo, nam je zelo pomembno, da nam to sporočite. Le tako lahko sodelujemo z vami, da odpravimo vaše pomisleke ali morebitne pomanjkljivosti pri našem poslovanju. 

Informacije o internem pritožbenem postopku

V BKS Bank AG, Bančni podružnici, imamo dvostopenjski interni pritožbeni postopek. Na prvi stopnji obravnava pritožbo organizacijska enota banke, ki vodi račun stranke oziroma opravlja zanjo bančne storitve ali storitve investicijskega bančništva, na drugi stopnji pa jo obravnava Komisija za reševanje pritožb. 

Pritožba se lahko vloži prek spletnega obrazca "Vaše mnenje šteje" na tej spletni strani ali

  • po pošti na naslov BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, 
  • po elektronski pošti na naslov pritozbe@bksbank.si,
  • prek elektronske banke MyNet,
  • v poslovni enoti banke, 
  • po telefonu Pooblaščencu za pritožbe (telefonska številka +386 158 958 00). 

Več informacij vam je na voljo v Pravilniku o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov.

Informacije o izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov 

Če se stranka, ki je potrošnik, z odločitvijo banke, izdano v internem pritožbenem postopku, ne strinja, lahko vloži pritožbo pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, Združenju bank Slovenije − GIZ, Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec IRPS), ki ga banka priznava kot pristojnega za reševanje sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

Potrošnik lahko vloži pobudo na spletni strani ZBS, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2,  1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si.  

Več informacij o izvajalcu IRPS, o vložitvi pobude ter o načinu in postopku IRPS pri ZBS je na voljo na spletni strani ZBS.

Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov