Povečanje kapitala BKS Bank AG

Naslednja vsebina ne predstavlja ponudbe za prodajo ali vabila k nakupu vrednostnih papirjev družbe BKS Bank AG. Ponudba navadnih delnic družbe BKS Bank AG bo izvedena izključno s prospektom in na podlagi prospekta, ki bo po potrditvi objavljen na spletni strani družbe BKS Bank AG na naslovu www.bks.at [hr/si] in bo na zahtevo brezplačno na voljo v običajnem delovnem času na naslovu BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, in na naslovu Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz. Distribucija zgoraj navedenega prospekta in javna ponudba navadnih delnic sta omejeni na Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Izven Avstrije, Slovenije in Hrvaške navadnih delnic ni dovoljeno ponujati ali prodajati, še posebej v ZDA, Združenem kraljestvu, Kanadi in na Japonskem.

S klikom na "Potrjujem":

1. potrjujete, sprejemate in se strinjate, da vas zavezujejo zgornje izjave in pogoji,
2. potrjujete, da ste rezident Avstrije, Slovenije ali Hrvaške in da do tega spletnega mesta ne dostopate iz Združenih držav Amerike, Združenega kraljestva, Kanade ali Japonske,   
3. potrjujete, da ste ena od oseb, ki lahko v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi prejemajo informacije, kot so prikazane na tem spletnem mestu.

Če ne morete zagotoviti katerega koli od zgornjih potrdil in soglasij, vas prosimo, da ne kliknete »Potrjujem«.

Potrjujem Ne potrjujem