Januar – mesec finančnega zdravja: ključni koraki za upravljanje vaših financ

Mesec finančnega zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo v januarju, nas usmerja v načrtovanje finančne stabilnosti. Januar je idealen čas za osredotočanje na osebno finančno blaginjo. Prihaja takoj po prazničnem vrvežu, ko pogosto sežemo globlje v denarnico zato je to obdobje odlična priložnost za premislek in načrtovanje osebnih financ.

Kako zdrave so vaše finance v resnici?

Večina ljudi gleda na osebne finance le skozi prizmo prihodkov in odhodkov. Vendar pa finance zajemajo več kot le denar – vključujejo upravljanje premoženja, vrednostne papirje, zavarovanja, nepremičnine in druge oblike varčevanj. Finančno zdravje presega zgolj denar; gre za vaš odnos do njega in vašo pripravljenost na negativne spremembe, ki lahko zamajejo vašo finančno prihodnost
Kako si pravzaprav odgovoriti na vprašanje o zdravju osebnih financ? 
Ali lahko rečete nekaj takega kot: »Svoje finance redno spremljam in ocenjujem. Redno vzdržujem proračun, ki mi omogoča nadzor nad prihodki in odhodki ter omogoča načrtovanje prihrankov.«? 


Koraki za finančno stabilnost

Zagotavljanje finančne stabilnosti je v današnjem dinamičnem svetu, kjer se soočamo z različnimi finančnimi izzivi in negotovostmi, ključnega pomena, zato smo pripravili nekaj smernic za doseganje trdne finančne stabilnosti. Prvi korak je vzpostavitev proračuna, ki vam omogoča pregled nad prihodki in odhodki. Nato sledita pravilno upravljanje denarnih sredstev in postavljanje ciljev za varčevanje in naložbe.

Določitev proračuna: Pomembno je, da živite v okviru svojih zmožnosti in se tako izognete dolgom in finančnim težavam. Določite si proračun in ga dosledno upoštevajte.

Finančni načrt (za novo leto): Pripravite podroben načrt prihodkov, izdatkov, varčevanja in morebitnih naložb za celotno leto. To vam bo omogočilo celovit pregled vaših financ.

Varnostna rezerva: Finančna stabilnost se začne, ko si znamo odgovoriti na nekaj sicer neprijetnih vprašanj, na primer: Kaj se bo zgodilo z mojo družino, če jutri ne pridem več domov ali pa ostanem brez zaposlitve? Varnostna rezerva je denar, ki ste ga prihranili »za hude čase«. Za razliko od pokojninske rezerve nudi finančno varnost v sedanjosti. Priporočljivo je imeti rezervo za nujne izdatke za obdobje od nekaj mesecev do dveh let (odvisno od vaših zmožnosti).

Pregled kreditne sposobnosti: Redno preverjajte svojo kreditno sposobnost, saj ta vpliva na vašo sposobnost pridobivanja ugodnih posojil. Banka pri vsakem postopku odobritve (katerega koli) kredita najprej ugotovi vašo kreditno sposobnost. Osnova za ugotavljanje kreditne sposobnosti sta višina mesečnega prihodka in višina obstoječih finančnih obveznosti. 

Varčevanje za prihodnost: Privarčujte med 5 in 10 % vsakega prihodka za dolgoročne cilje, kot so pokojnina, morebitno šolanje otrok in podobno.
Zaščita svojega premoženja: Z ustreznimi zavarovanji zaščitite svoje premoženje, na primer dom, pa tudi zdravje in življenje.

Varčevanje v depozitih ali nakup državnih obveznic: V zadnjem času, ko smo priča strmi rasti obrestnih mer, lahko opazimo, da vse več ljudi išče zatočišče v bolj konservativnih naložbah, kot so državne obveznice in tudi depoziti. Omenjeni tipi naložb prinašajo vlagateljem nekaj odstotno letno donosnost. Gre za manj tvegane finančne instrumente.

Investiranje in dodatna podpora: Investiranje je pomemben del finančne strategije, saj lahko prav raznolikost naložb zmanjša tveganje. Konkretne naložbene predloge strankam predstavijo zaposleni pri BKS Bank z ustrezno licenco, ki jo podeli Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Za več informacij o upravljanju financ in naših storitvah investicijskega svetovanja obiščite spletno stran BKS Bank AG.

To je tržno sporočilo, ki je namenjeno izključno seznanjanju vlagateljev z investicijskimi storitvami, ki jih opravlja BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana. Pri vsakem nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj sredstev, kot jih je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da se pred naložbenimi odločitvami posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.
 

Zamenjava banke

Niste zadovoljni s svojo banko? Zamenjava banke je hitra in preprosta. Pridite k nam, vse vam uredimo mi!

Vezane vloge

Z vezano vlogo do varne in zanesljive naložbe. Sklenite depozit pri BKS Bank in se prepustite miru, ki ga prinaša vezana vloga.

Debetna Mastercard

Nova debetna brezstična kartica Mastercard predstavlja popolno evolucijo. Z njo lahko plačujete v tujini ali doma, na POS-terminalih in tudi prek spleta.