Vezane vloge – depoziti

 • Varna in zanesljiva naložba sredstev
 • Vezava je mogoča v domači valuti
 • Velja nespremenljiva nominalna obrestna mera
 • Varen način varčevanja
 • Podatki o stanju varčevanja so na voljo v spletni banki MyNet
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

 • Pogodbo o vezavi sredstev lahko sklenejo komitenti banke, nekomitenti pa morajo imeti vsaj Depozitni račun;
 • vezava je mogoča v domači valuti;
 • za celotno obdobje vezave velja nespremenljiva nominalna obrestna mera;
 • mogoča so mesečna izplačila obresti ali enkratno izplačilo ob poteku pogodbe skupaj z glavnico;
 • enkratno vplačilo, dodatni pologi niso možni;
 • varen način varčevanja, saj so naložena sredstva del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.
 • Varen način varčevanja, saj so sredstva del sistema zajamčenih vlog;
 • podatki o stanju varčevanja so na voljo na straneh spletne banke MyNet.
 • Višina obrestne mere je odvisna od ročnosti vezave, zneska, valute in obsega poslovanja z banko;
 • aktualna osnovna obrestna mera za določeno valuto in ročnost vezave sta razvidni iz Sklepa o obrestnih merah za varčevanje, ki je dostopen na spletni strani banke in v poslovalnicah banke;
 • dodatne obresti (bonus) so odvisne od zneska in ročnosti vezave sredstev.
Razmejitev obresti

V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06) morajo davčni rezidenti, katerih skupni znesek obresti vezanih denarnih sredstev in varčevanj presega 1.000 EUR, vsakega 28. februarja tekočega leta za preteklo leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti, in to na obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v preteklem letu.

V primeru sklenitve pogodbe o varčevanju ali vezavi sredstev za obdobje, ki je daljše od enega leta, lahko varčevalec skladno z davčno zakonodajo uveljavlja 84. člen Zakona o dohodnini. To pomeni, da bo banka o obrestih, ki bodo obračunane v vsakem davčnem letu, davčni upravi poročala, kot da so te izplačane.

Varčevalec, ki se za uveljavitev 84. člena Zakona o dohodnini ne odloči ob sklenitvi pogodbe, ima skladno z zakonskimi določili možnost željo o uveljavitvi tega člena banki sporočiti najpozneje do konca koledarskega leta, v katerem je bila pogodba o dolgoročni vezavi oziroma varčevanju sklenjena. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah ter dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani DURS.

 • Veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica) in davčna številka;
 • transakcijski račun pri banki;
 • minimalni znesek vezave 1.000 EUR.
Dodatni pogoji
 • Tuje fizične osebe: slovenska davčna številka (v izrednih primerih tudi tuja davčna številka).
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Internet Banking

MyNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate svoje finance kadarkoli.

Zeleni namenski potrošniški kredit

Ne varčujte z željami, varčujte z energijo.

SMS in E-MAIL-obveščanje

Bodite pravočasno obveščeni o vseh dogodkih na svojem osebnem računu.