Varčevalni račun Plus s hranilno knjižico

 • Varčevanje je mogoče v domači valuti
 • Varen način varčevanja
 • Poslovanje možno prek spletne banke MyNet
 • Poslovanje možno prek mobilne aplikacije mBanka
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

 • Pogodbo o varčevalnem računu lahko sklenejo le komitenti banke;
 • varčevanje je mogoče v domači valuti;
 • na varčevalni račun se lahko stekajo sredstva z drugih računov pri banki;
 • vsak polog mora ležati najmanj 15 dni, nato vam je denar neomejeno na voljo;
 • varen način varčevanja, saj so naložena sredstva del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.
 • Varen način varčevanja, saj so sredstva del sistema zajamčenih vlog;
 • imetnik transakcijskega računa lahko na varčevalnem računu posluje tudi prek spletne banke MyNet. Nevpisani promet se v celoti ažurira, ko imetnik računa pride na bančno okence;
 • podatki o stanju varčevanja so na voljo na straneh spletne banke MyNet.
 • Aktualna osnovna obrestna mera za določeno valuto je razvidna iz Sklepa o obrestnih merah za vloge, ki je dostopen na spletni strani banke in v poslovalnicah banke;
 • višina obrestne mere je odvisna od dnevnih stanj za minulo leto, saj se glede na višino minimalnih dnevnih stanj poleg osnovnih obresti obračunajo še dodatne obresti;
 • dodatne obresti (bonus) so odvisne od višine dnevnega stanja sredstev.
Razmejitve obresti

V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06) morajo davčni rezidenti, katerih skupni znesek obresti vezanih denarnih sredstev in varčevanj presega 1.000 EUR, vsakega 28. februarja tekočega leta za preteklo leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti, in to na obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v preteklem letu.

V primeru sklenitve pogodbe o varčevanju ali vezavi sredstev za obdobje, ki je daljše od enega leta, lahko varčevalec skladno z davčno zakonodajo uveljavlja 84. člen Zakona o dohodnini. To pomeni, da bo banka o obrestih, ki bodo obračunane v vsakem davčnem letu, davčni upravi poročala, kot da so te izplačane.

Varčevalec, ki se za uveljavitev 84. člena Zakona o dohodnini ne odloči ob sklenitvi pogodbe, ima skladno z zakonskimi določili možnost željo o uveljavitvi tega člena banki sporočiti najpozneje do konca koledarskega leta, v katerem je bila pogodba o dolgoročni vezavi oziroma varčevanju sklenjena. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah ter dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani FURS.

 • Veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica) in davčna številka;
 • minimalni znesek prvega pologa je 100 EUR.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

SMS in E-MAIL-obveščanje

Bodite pravočasno obveščeni o vseh dogodkih na svojem osebnem računu.

Kreditna Mastercard

Kreditna kartica Mastercard je mednarodna plačilna kartica z odloženim plačilom, ki svojim uporabnikom omogoča preprosto, pregledno in varno brezgotovinsko poslovanje.

Internet Banking

MyNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate svoje finance kadarkoli.