Osebnemu svetovanju pripisujemo velik pomen.

V vsaki naši poslovalnici boste našli izkušene strokovnjake za svoje finančne zadeve.

<h2>BKS Bank: <strong>Odličen rezultat na slovenskem trgu</strong></h2>

Novice -

BKS Bank: Odličen rezultat na slovenskem trgu

BKS Bank, ki kotira na borzi, je svojo bilančno vsoto povečala na skoraj 10 milijard evrov. Slovenska bančna podružnica je letni dobiček iz poslovanja po obdavčitvi povečala za 1,5 milijona EUR na 6,7 milijona EUR.

Več informacij

Novice -

Opozorilo vsem uporabnikom spletne banke MyNet in BizzNet

Obveščamo vas, da smo zaznali obstoj lažne spletne strani, s pomočjo katere želijo nepooblaščene osebe pridobiti identifikacijske elemente za vstop v spletno banko MyNet ali spletno banko BizzNet.

Več informacij

Novice -

Sprememba Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskih računov pravnih oseb in Tarife za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe

Skladno s 96. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih vas obveščamo, da bomo v BKS Bank AG, Bančni podružnici, s 1. aprilom 2021 spremenili Splošne pogoje za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskih računov pravnih oseb, podjetnikov, zasebnikov in oseb civilnega prava in Tarifo za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava.

Več informacij