Produkti in inovacije

Ker si celovito prizadevamo za trajnostni razvoj, je zaupanje v našo hišo in moč inovacij veliko.

(Izvleček iz Vizije BKS Bank)

Poslovni model BKS Bank je trajnostno naravnan. Zavestno se izogibamo špekulativnim poslom, svoj spekter inovativnih trajnostnih produktov pa nenehno nadgrajujemo. Kot financer številnih podjetij in zasebnikov prispevamo k rasti gospodarstva.

Trajnostni razvoj vidimo kot dejavnik, ki povečuje moč inovacij naše hiše. Prav tako si nenehno prizadevamo za še boljšo integracijo dejavnosti družbene odgovornosti v postopke BKS Bank.

Zavedamo se, da imajo lahko banke na podlagi svoje dejavnosti financiranja in ponudbe naložbenih produktov velik učinek usmerjanja v trajnostno upravljanje podjetja v celoti verigi ustvarjanja vrednosti. Naše interne smernice za poslovanje s strankami in nabavo tako vsebujejo številne okoljske in socialne dejavnike, pa tudi smernice za poslovno dejavnost.

S svojimi ukrepi na področju produktov in inovacij prispevamo k doseganju naslednjih ciljev trajnostnega razvoja:

  • 7. cilj: cenovno dostopna in čista energija,
  • 8. cilj: dostojno delo in gospodarska rast,
  • 9. cilj: industrija, inovacije in infrastruktura,
  • 11. cilj: trajnostna mesta in skupnosti,
  • 12. cilj: trajnostna poraba in proizvodnja in
  • 13. cilj ukrepi za varstvo podnebja.