G – Upravljanje


BKS Bank je zavezana trajnostnemu korporativnemu upravljanju. Skladno s tem ne izvajamo posameznih ukrepov družbene odgovornosti, ampak imamo v podjetju uvedeno celostno trajnostno strategijo. Pri tem si zastavljamo cilje, ki jih želimo doseči do leta 2025. Pri tem nas med drugim vodijo načela Globalnega dogovora ZN in ciljev trajnostnega razvoja (SDG). Smo v rednem dialogu z našimi deležniki. Naš trajnostni menedžment usklajuje naše družbeno odgovorne aktivnosti ter spremlja doseganje ciljev in nadaljnji razvoj. Naš kodeks ravnanja zagotavlja zaposlenim smernice za etično vedenje.

Poročilo o trajnostnem razvoju

Preberite več o družbeni odgovornosti BKS Bank v naših poročilih o trajnostnem razvoju.

Trajnostnost v oskrbovalni verigi

Preberite, s katerimi idejami trajnostnega razvoja se dnevno ukvarjamo.

Strategija trajnostnega razvoja

Oglejte si, katere cilje želimo doseči do leta 2025.

Strategija in vrednote

BKS Bank sledi strategiji rasti, ki je osredotočena na trajnost. Ta strategija je že vrsto let temelj našega uspeha.

Cilji trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja

Zavzemamo se za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Sedem ciljev obravnavamo prednostno.

Globalni dogovor Združenih narodov

Globalni dogovor Združenih narodov

BKS Bank je že od leta 2012 članica globalnega dogovora Združenih narodov (UN Global Compact).

Akcijski načrt EU

Akcijski načrt EU za trajnostno gospodarstvo je bil razvit za spodbuditev trajnostnih investicij.

Etika in skladnost poslovanja s predpisi

Etika in skladnost poslovanja s predpisi

Visoka poslovna etika je v bančništvu pogoj za uspeh.

Varstvo podatkov

Varstvo podatkov

Visoki standardi za varstvo in varnost podatkov so za nas ključnega pomena.

Dialog z deležniki

Dialog z deležniki

S svojimi deležniki se redno posvetujemo.

Green Finance Alliance

BKS Bank se je s članstvom v Green Finance Alliance postavila med pionirje varstva podnebja.

Preprečevanje korupcije

Preprečevanje korupcije

V naši hiši ne dopuščamo korupcije.

Ocena družbene odgovornosti

Ocena trajnostnega razvoja BKS Bank

BKS Bank se na področju trajnostnega razvoja uvršča med najboljše na svetu.

Zavezanost ESG

V naši strategiji sodelovanja se zanašamo na konstruktiven dialog, da bi rasli skupaj z našimi deležniki in pospešili preobrazbo v trajnostno gospodarstvo.

Podpora

Razkritja, povezana s trajnostnostjo 

Razkritja BKS Bank, povezana s trajnostnostjo – v skladu z Uredbo (EU) 2019/2088